Hvert tonn teller

Under lyspærene i foajeen til Grieghallen var nærmere 100 ledere fra politikk, akademia og næringsliv samlet til toppledermøte i Klimapartnere Vestland mandag.

Tekst: Klimapartnere Vestland / Alle foto: Cecilie Bannow 

Årets toppledermøte  var første gangen alle topplederne i hele partnerskapet samlet seg fysisk på over halvannet år. 

–  Dette har vi lengtet etter. Det å møtes og utveksle erfaringer og kunnskap, er noe av det viktigste vi driver med i partnerskapet. Derfor er vi svært fornøyde med at så mange av lederne i partnerskapet hadde mulighet til å være til stede i dag, sier Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland.

Leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, ønsker velkommen til det første toppledermøtet hvor partnere fra hele Vestland fylke deltar. (Foto: Cecilie Bannow)

Grønn konferanse

Det var en stolt direktør i Grieghallen som kunne ønske velkommen til konserthusets aller første sertifiserte grønne konferanse, gjennom Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Det innebærer at Grieghallen sammen med arrangøren forplikter seg til å oppfylle en rekke kriterier for å minimere miljøpåvirkningen og bidra til en mer bærekraftig fremtid.  

– Ved å samarbeide med arrangørene om å ta grønne valg, har vi stor mulighet til å påvirke. Vi har et mål om at halvparten av konferansene vi arrangerer skal være sertifisert grønne, sier Olav Munch.

 

Nærmere 100 ledere deltok under det som var Grieghallens aller første sertifiserte grønne konferanse. (Foto: Cecilie Bannow)

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) åpnet toppledermøtet med å sette tydelig retning for utslippskutt. Duoen, som har fått uformell status som partnerskapets høye beskyttere i Vestland, utfordret forsamlingen om å slutte seg til Operasjon Nullutslipp 2030. De minner om at fylkets mål om å være et netto nullutslippsfylke innen 2030 ikke er mulig å oppnå uten at næringsliv, politikk og offentlig sektor samarbeider.

 

Understreker alvoret 

Behovet for å kutte utslipp ble satt i perspektiv da Kikki Kleiven, nyslått direktør for Bjerknessenteret, orienterte om de viktigste funnene fra FNs seneste klimarapport. Ekstremværet vi har i vente likner ingenting vi kjenner, advarte hun – men understreket samtidig at hvert tonn teller når utslippene skal kuttes.

Det var et budskap som forsamlingen tok til seg.

– Hvert tonn teller for å begrense den globale oppvarmingen, var budskapet fra Bjerknessenterets direktør Kikki Kleiven, (Foto: Cecilie Bannow)

 

Konserndirektør for bedriftsmarked og bærekraft i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, fortalte hvordan banken tar grep for å være en sterk finansiell pådriver for bærekraftig omstilling i hele regionen. Blant annet gir de omfattende rådgivning til bedriftskunder om EUs taksonomi, og tilbyr gunstigere lån til grønne investeringer.

Konserndirektør i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik, inspirerte med sitt innlegg om bankens tiltak for å bidra til grønn omstilling på Vestlandet. (Foto: Cecilie Bannow)

 

Pandemi og klimaarbeid 

Administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus, Eivind Hansen, delte erfaringer om hvordan det har vært å drive et sykehus gjennom en pandemi – uten å miste fokus på klimaarbeidet. Han pekte på hvordan næringslivet raskt kastet seg rundt og la om produksjon for å møte behovet for smittevernsutstyr i starten av pandemien.

Sykehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen, fortalte om kriseberedskap og klimaomstilling under pandemien. (Foto: Cecilie Bannow)

– Det er inspirerende å høre hvilket klimaansvar Helse Bergen tar, også for sine indirekte utslipp. Erfaringene de har gjort seg under pandemien er utrolig viktig å ta med seg i de store utfordringene vi står overfor i det grønne skiftet, sier Nedregård.  – Det viser hvor stor omstillingsevne som faktisk finnes i privat og offentlig sektor når situasjonen krever det. 

 

Overrakte klimaregnskapet til statsråden

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fikk overlevert klimaregnskapet for 2020, og berømmet resultatene. Foruten å være det mest omfattende klimaregnskapet til Klimapartnere Vestland noensinne, er nemlig nesten 1 av 5 i regnskapet fossilfrie, og 3 av 4 har satt seg mål om å bli det. Rotevatn benyttet også anledningen til å presentere en klimanyhet, nemlig at regjeringen bevilger 111 millioner til et karbonfangstprosjekt i Vestland (ekstern lenke).

Klima-og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk overrakt årets klimaregnskap fra leder i Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård (Foto: Cecilie Bannow)

Grønne løsninger fra partnerne 

Etter at Den grønne løsningsbanken ble lansert i fjor, har det strømmet på med gode, grønne løsninger fra partnerne. Under toppledermøtet fikk deltakerne innblikk i noen av disse fra scenen. De ferske partnerne Simas og ViteMeir presenterte sitt samarbeidsprosjekt i forbindelse med vitensenteret i Kaupanger der zero waste og sirkulære verdikjeder skal inngå i kunnskapsformidlingen til barn og unge i Sogn og Fjordane. Vitensenteret står klar for åpning 11. november i år. 

Daglig leder i Vite Meir i Kaupanger, fortalte om vitensenterets grønne løsninger før åpning i november. (Foto: Cecilie Bannow)

Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke, fortalte om Bergens strategiarbeid for å en grønn by. Utslippsfrie anleggsområder er en viktig del av dette arbeidet, og han berømmet klimapartner Svein Boassons initiativ i Nygårdsparken, hvor en splitter ny elektrisk gravemaskin (ekstern lenke) står for gravearbeidene. 

Direktør på Vil Vite, Lars L. Marøy, delte høydepunkter fra den nye bærekraftutstillingen Loop som åpner 6. oktober, og fortalte om det nye tilbudet Innovasjonstorget – hvor næringslivet er målgruppen. 

 

Inspirasjon til videre arbeid

– Vi er stolte av den jobben partnerne våre gjør som pådrivere for utslippskutt og grønn omstilling, sier Renate Nedregård. –  Som ledere har vi alle et ansvar for å vise retning. Ved å møtes og dele erfaringer slik vi gjør her i Grieghallen, håper vi å kunne inspirere hver og en av våre partnere til å holde oppe tempoet i klimaarbeidet.

 

Se flere bilder fra toppledermøtet her: