Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 har Klimapartnere Rogaland kjørt en webinarserie sammen med Rogaland Fylkeskommune, Stavangerregionens Europakontor og Grønn By om konsekvenser for Rogalandsbedrifter i forbindelse med ny klimalovgiving fra EU.

I webinarene har vi gått inn på ulike regelverk og direktiv som vil komme til å påvirke flere virksomheter innen bransjene for energi, bygg og maritim næring.Her finner du program og opptak av alle webinarene i serien Fit for 55: Konsekvenser for Rogalandsbedrifter.

Webinar 1)

Det første webinaret som ble avholdt i serien fikk deltakerne en innføring i EUs taksonomisystem.

Programmet var som følger:

 • Velkommen til webinarserie! Mette Fossan, Næringssjef, Rogaland fylkeskommune
 • Hva er EUs taksonomi? Runa Monstad, direktør Stavangerregionens Europakontor
 • Bærekraftig finans og taksonomi med blikk for Rogaland, Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
 • Innføring i nytt regelverk, Henrik Fabian Torgrimsby, Advokatfirmaet Thommessen
 • Taksonomi i praksis. Hvordan påvirkes næringslivet i Rogaland? Guro Elgheim Sivertsen, Bærekraftsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank
 • Mulighetsrommet i taksonomien, Karen Elisabeth Ohm Heskja, partner i BlueLeap AS

Opptak av intro til bærekraftig finans, taksonomisystemet 

Webinar 2)

Det andre webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs energipolitikk i den grønne omstillingen og såg på hvilke innvirkninger den har for energisektoren, fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.

 • EUs energipolitikk i den grønne omstillingen, Martin Skjerping Lund, rådgiver for energisaker ved Norges delegasjon til EU
 • Fit for 55: Innvirkning på energisektoren. Fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet i fokus, Per Rune Henriksen, Senior adviser Eviny AS
 • Konsekvenser for kraftkrevende industri. Hydro som case, Rønnaug Sægrov, Vice President, Head of Commercial offshore wind, Hydro
 • Forretningsområder i Lyse hvor EU policy har stor betydningLyse som case, Audun Aspelund, prosjektdirektør, Lyse

Opptak av webinaret:  energi

Webinar 3)

Det tredje webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs politikk for bygg, EUs byggevareforordning og energi-  og miljøkravene i TEK. Vi fikk spennende caase om Futurebuilt og Innoasis.

 • Velkommen, Anne Marie Lofthus, Klimapartnere Rogaland
 • EUs politikk for bygg i den grønne omstillingen, Stig Schjølset, fagsjef i Zero
 • EUs byggevareforordning og energi- og miljøkravene i TEK, Hanne Prestmo, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet
 • Om FutureBuilt og forbildeprosjekter, Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt
 • Case: Innoasis, med blikk for taksonomi, Vilde Eikeskog, bærekraftsrådgiver, Veni

Se opptak av bygg her.

Webinar 4) Webinaret for maritim næring såg vi på EUs politikk for maritim næring og hvilke utfordringer og muligheter som ligger her.

 • Velkommen, Runa Monstad, Direktør Stavangerregionens Europakontor
 • Introduksjon: EUs planer for en bærekraftig maritim sektor og konsekvenser og muligheter for næringen. Jan Arthur Norbeck, EU-rådgiver, Maritime Cleantech
 • Aktuell lovgiving og direktiver for maritim og offshore sektoren. Henrik Hagberg, partner og advokat med ekspertise i maritim og offshore næring, Advokatfirmaet Thommessen
 • Case 1: Muligheter og utfordringer for norske havner med fokus på Karmsund Havn. Tine Osmundsen Assisterende,  havnedirektør Karmsund havn
 • Case 2: Solvang ASA. 1 av 5 finalister i «Årets bedrift 2022» i Stavangerregionen. Hvordan Solvang i flere år har jobbet med grønn omstilling og nå forholder seg til Fit for 55. Tor Øyvind Ask, Fleet Director Solvang ASA

Se opptak av webinaret Maritim næring her.