Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 har Klimapartnere Rogaland kjørt en webinarserie sammen med Rogaland Fylkeskommune, Stavangerregionens Europakontor og Grønn By om konsekvenser for Rogalandsbedrifter i forbindelse med ny klimalovgiving fra EU.

I webinarene har vi gått inn på ulike regelverk og direktiv som vil komme til å påvirke flere virksomheter innen bransjene for energi, bygg og maritim næring.Her finner du program og opptak av alle webinarene i serien Fit for 55: Konsekvenser for Rogalandsbedrifter.

Webinar 1)

Det første webinaret som ble avholdt i serien fikk deltakerne en innføring i EUs taksonomisystem.

Programmet var som følger:

 • Velkommen til webinarserie! Mette Fossan, Næringssjef, Rogaland fylkeskommune
 • Hva er EUs taksonomi? Runa Monstad, direktør Stavangerregionens Europakontor
 • Bærekraftig finans og taksonomi med blikk for Rogaland, Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
 • Innføring i nytt regelverk, Henrik Fabian Torgrimsby, Advokatfirmaet Thommessen
 • Taksonomi i praksis. Hvordan påvirkes næringslivet i Rogaland? Guro Elgheim Sivertsen, Bærekraftsdirektør i SpareBank 1 SR-Bank
 • Mulighetsrommet i taksonomien, Karen Elisabeth Ohm Heskja, partner i BlueLeap AS

Opptak av intro til bærekraftig finans, taksonomisystemet 

Webinar 2)

Det andre webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs energipolitikk i den grønne omstillingen og såg på hvilke innvirkninger den har for energisektoren, fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.

 • EUs energipolitikk i den grønne omstillingen, Martin Skjerping Lund, rådgiver for energisaker ved Norges delegasjon til EU
 • Fit for 55: Innvirkning på energisektoren. Fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet i fokus, Per Rune Henriksen, Senior adviser Eviny AS
 • Konsekvenser for kraftkrevende industri. Hydro som case, Rønnaug Sægrov, Vice President, Head of Commercial offshore wind, Hydro
 • Forretningsområder i Lyse hvor EU policy har stor betydningLyse som case, Audun Aspelund, prosjektdirektør, Lyse

Opptak av webinaret:  energi

Webinar 3)

Det tredje webinaret i serien gikk vi nærmere inn på EUs politikk for bygg, EUs byggevareforordning og energi-  og miljøkravene i TEK. Vi fikk spennende caase om Futurebuilt og Innoasis.

 • Velkommen, Anne Marie Lofthus, Klimapartnere Rogaland
 • EUs politikk for bygg i den grønne omstillingen, Stig Schjølset, fagsjef i Zero
 • EUs byggevareforordning og energi- og miljøkravene i TEK, Hanne Prestmo, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet
 • Om FutureBuilt og forbildeprosjekter, Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt
 • Case: Innoasis, med blikk for taksonomi, Vilde Eikeskog, bærekraftsrådgiver, Veni

Se opptak av bygg her.

Webinar 4)

Webinaret for maritim næring gjennomføres 16. desember kl 09.30. Du kan melde deg på her

 • Velkommen, Runa Monstad, Direktør Stavangerregionens Europakontor
 • Introduksjon: EUs planer for en bærekraftig maritim sektor og konsekvenser og muligheter for næringen. Jan Arthur Norbeck, EU-rådgiver, Maritime Cleantech
 • Aktuell lovgiving og direktiver for maritim og offshore sektoren. Henrik Hagberg, partner og advokat med ekspertise i maritim og offshore næring, Advokatfirmaet Thommessen
 • Case 1: Muligheter og utfordringer for norske havner med fokus på Karmsund Havn. Tine Osmundsen Assisterende,  havnedirektør Karmsund havn
 • Case 2: Solvang ASA. 1 av 5 finalister i «Årets bedrift 2022» i Stavangerregionen. Hvordan Solvang i flere år har jobbet med grønn omstilling og nå forholder seg til Fit for 55. Tor Øyvind Ask, Fleet Director Solvang ASA