Vil vekke konkurranseinstinktet

Med hyppigere rapportering og mer konkrete tiltak tror Klima- og miljøsjef, Lars Ferdinand Øvergaard i Tromsø kommune, man kan vekke konkurranselysten hos nordmenn.

Med bakgrunn fra privat næringsliv, og spesielt havbruksbransjen, ønsker Øvergaard å dra veksler på sine erfaringer i offentlig sektor. Organisering i prosjektarbeid, årlig rapportering av fremdrift og tydelig ansvarsfordeling er en del av vinnerformularet.

– Jeg har en drøm om at Norge får til en skikkelig sammenligning på tvers av kommuner, hvor vi kan sammenligne oss med hverandre innenfor utvalgte områder. I sin egen klima- og miljøplan har Tromsø kommune begynt å tenke i en slik retning. For en rekke områder som klimagassutslipp, andel nullutslippskjøretøy, avfall og naturvern foreligger det indikatorer, datakilder og frekvens for evaluering. – Det skal smerte litt å f.eks ha en lavere andel el-biler enn nabokommunen, humrer Øvergaard.

 

122 tiltak

Tanken om tydelig ansvarliggjøring preger også kommunens ambisiøse klima- og miljøplan, som med sine 122 konkrete tiltak skal lede an mot en utslippsreduksjon på 85 prosent innen 2030, med utgangspunkt i 2009.  Alle tiltakene er ført opp med år for gjennomføring, hvem som er ansvarlig for arbeidet og hvilken lovhjemmel som eventuelt påvirker arbeidet.

– Det har vært en målsetning å gjøre den så konkret som mulig, og i tillegg anslå grove kostnadsestimat på tiltakene. Nå er jobben å iverksette alle tiltakene i organisasjonen og skaffe finansering for å gjennomføre dem, forteller Øvergaard.

Selv lar han seg inspirere av arbeidet som foregår i flere av de største byene, spesielt Oslo. – Der har de gjort noen tøffe valg for å få bilfritt byliv, som flesteparten ser ut til å være fornøyde med. Et viktig arbeid i Tromsø nå er sluttføre tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Da er det flott å se hva man har lykkes med andre steder.

 

Motivasjonsarbeid

Fra sitt kontor på rådhuset har Øvergaard kort vei til viktige avdelinger som skal sette tiltakene ut i livet. – Vi er organisert som en del av seksjon for byutvikling og er fysisk tett på plan- og geodata, byggesaksavdeling, park og friluft, utbyggingsseksjon og seksjon for anskaffelser. For å forankre klimaplanen i hele kommunen har Øvergaard og hans enhet gått offensivt til verks. – Vi har invitert oss til avdelingsmøter og forklart hvilke områder de har ansvar for å gjennomføre. I tillegg har det vært viktig at ordfører og politisk ledelse tydelig har sluttet opp om budskapet.

Mye av jobben fremover mener Øvergaard handler om god endringskommunikasjon og motivasjon til handling. I en landsdel som kanskje ikke merker klimaendringene på kroppen ennå, er det viktig å skape gode historier og løfte frem positive effekter. – Vi har, sammen med det kommunale renovasjonsselskapet Remiks, fått på plass god søppelsortering på alle skolene våre.

Og med en kommunekasse som ikke alltid er like stor som man skulle ønske, er det annet perspektiv som er viktig.

– Vi prioriterer tiltak hvor investeringene gir både lavere CO2-utslipp og driftskostnader. Spesielt utbyggingsavdelingen i kommunen ser nytteverdien av f.eks lavere energibruk gjennom byggets levetid, avslutter Øvergaard.

Relaterte blogginnlegg