Vestlendingenes egen miljøbedrift

Klimamålene kan nås med karbonprising samt fangst og lagring av CO2, mener administrerende direktør i BIR, Steinar Nævdal, som allerede i 2020 vil samle inn avfall i Bergen by uten utslipp.

Hva er ambisjonen for klimaarbeidet i din virksomhet?

– Ambisjonen vår er i samarbeid med våre eiere å utvikle et selskap som ivaretar eierens ønsker og mål for klimaarbeidet.

Hvorfor er du klimapartner? 

– Fordi vi synes Klimapartnere er et godt initiativ som vi ønsker å være med og støtte.

Hva har dere oppnådd gjennom klimaarbeidet så langt?

– Vi har framfor alt oppnådd større innsikt. Det at vi er flere som er med og samarbeider gjør at vi deler informasjon, lærer av hverandre og inspirerer hverandre. På den måten bidrar samarbeidet til at det blir lettere å konkretisere målene og sette i verk tiltak.

Hva er du mest stolt av?

– Det faktum at vi i løpet av den neste tiårs-perioden vil være i stand til å hente avfall i Bergen uten utslipp av klimagasser eller andre former for forurensing. Vi skal kutte alle utslipp, inkludert NOx. Dermed bidrar vi også til å bedre luften i byen.

Har du et forbilde du ønsker å strekke deg mot?

– Det er vanskelig å trekke fram en enkelt. Det er så mange som jobber godt og grundig med mange ulike tiltak. Men hvis jeg først skal trekke fram noen, må det være månelandingen på Mongstad. Prosjektet hadde en systematisk tilnærming, pilotanlegget står der og teknologien fungerer. Å anvende denne teknologien for å fjerne og lagre CO2 vil være en perfekt måte å få ned utslippene på. Månelandingsprosjektet er ikke er en katastrofe, slik det er blitt hevdet. Mitt syn er at det er en medieskapt katastrofe.

Hva er den viktigste forutsetningen for å lykkes med klimaarbeidet?

– Den viktigste forutsetningen er at det blir satt en pris på klimautslippene. Denne prisen burde blitt knyttet til produksjonen av alle varer. Det ville ført til større bevissthet om gjenbruk av boss til nye ressurser, noe som ville bety en betydelig reduksjon i utslippene, selv om vi ikke ville klart å fjerne dem fullstendig.

Har du en utfordring til politikerne?

– Ja. Jeg ser det slik at det er to måter å få ned utslippene på. Den ene er å slutte å slippe ut og den andre er å fjerne utslippene. Min utfordring til politikerne er derfor å skape insentiver som fører til at vi slipper ut mindre, noe som krever prising av utslippene, slik jeg var inne på. Det andre er å fjerne utslippene, og det krever at politikerne går inn og støtter utvikling av teknologi for fjerning og lagring av CO2.

Kjører du fortsatt fossilbil?

– Ja, det gjør jeg. Det er en Volvo som jeg har tenkt å kjøre ut. Når den takker for seg, blir det el-bil eller hydrogenbil

Hvordan kan Bergen bli Norges grønneste by og fossilfri til 2030?

– Her er det flere tiltak som er aktuelle. Vi i BIR er involvert i varmeleveranse til byen. Varmen produseres ved brenning av avfall. Hvis vi sammen klarer å få på plass fjerning og lagring av CO2 vil denne leveransen utslippsfri. Den andre viktige tiltaket er å jobbe videre med transportsektoren. Bergen kommer godt ut når det gjelder gebyrdifferensiering på bompenger, men vi jo jobbe med å videreutvikle gode og effektive kollektivløsninger.

Hvordan får du hele virksomheten til å delta?

– Å, det er ikke noe problem. Alle er entusiastiske. Vi skal være Vestlandets egen miljøbedrift. Det ligger i vår visjon, og våre ansatte er svært innstilt på å følge opp den visjonen.

Hvilke konkrete tiltak har dere gjort med klimaarbeidet i BIR?

– Vi har gjort en rekke store og små tiltak de siste årene. Et eksempel er omfattende vedlikeholdstiltak ved energianlegget som har ført til mer stabil drift av anlegget. Vi fornyer bilparken og vi slipper ut mye mindre NOx. Ruteendringer gir mindre kjøring. Vår første elektriske bossbil blir levert på forsommeren 2018. Vi har byttet et dieselaggregat med elektrisk drift. Vi har nye gjenvinningsstasjoner som er bygget som varmeeffektive bygg, og ombygging av ventilasjonsanlegget ved hovedkontoret reduserte strømforbruket.

Hvor ser du de store utfordringene for å komme videre?

– Hovedutfordringen er at det blir stilt penger til disposisjon for å videreutvikle løsninger for fjerning og lagring av CO2. Her må sentrale myndigheter tyngre på banen.

Tekst: Wenche Skorge / Foto: Cecilie Bannow

Relaterte blogginnlegg