Vaksinen er oss, sammen

Vi gikk inn i det nye tiåret, energiske på klimabrøl og Greta Thunberg effekten. Så traff pandemien og hele verden hev etter pusten. Til tross for hjerteskjærende unntakstilstand, ble 2020 likevel året da felles innsats og vitenskap igjen ble satt i førersetet. Like relevant for en global pandemi som for klimakrisen.

Klimapartnere skal fortsette å gå i front og samarbeide for å nå Paris-målene. For vaksinen mot klimaendringene det er oss alle, sammen.

Skrevet av: Helene Frihammer, Strategisk prosjektleder Klimapartnere – Nyttår 2020/2021


Globalt skifte anno 2020

Det grønne skiftet pekes på som en mulighet til å gjenreise økonomien etter pandemien, som stadig flere griper etter. Påtroppende president Joe Biden vil melde USA inn i Paris-avtalen, sette mål om netto null i 2050 og ta en kraftig posisjon innen grønn innovasjon. Kina og Japan har satt mål om karbonnøytralitet innen 2060.

Best i klassen er likevel EU, der 200 milliarder euro av krisepakkene sluses til grønne tiltak. EUs klimamål er skjerpet til 55 % reduksjon innen 2030 og taksonomien rulles ut i finanssektoren. Vår nabo Danmark er likevel helt i tet, med mål om 70 % klimagassreduksjon innen 2030 og dobling av grønn eksport i samme periode. Dessuten sendte landet en symbolsk sjokkbølge før jul, ved å annonsere at egen olje- og gassproduksjon legges ned innen 2050.

Ambisiøse norske regioner 

Vil Norge nærme seg ambisjonsnivået til Danmark i valgåret 2021? Foreløpig er det regionene som leder an.

Norges 5 største byer har alle satt mål om over 80% utslippsreduksjon innen 2030 og stadig flere fylker og kommuner gjør det samme. Klimapartnere på vår side, fortsetter å utfordre alle våre nærmere 300 partnere om å bli fossilfri innen 2030, samt å stille tilsvarende grønne dominokrav til egne leverandører.

Grønn kapital

I Norge har beskjedne 3,6 milliarder kroner blitt øremerket grønne krisepakker. I løpet av 2020 har det likevel skjedd store kapitalforflytninger. Norge er i ferd med å få Europas grønneste børsmarkedet og på både Merkur Market og Oslo Børs, dukker stadig nye, grønne selskaper opp.

Lav rente, lav oljepris, framskritt i teknologi og større endringer i norsk og internasjonal politikk, har gjort at det i løpet av 2020 har blitt investert i stor skala i grønne selskap.

Langsiktig prioritering i krisetid 

Flere av våre Klimapartnere har stått i frontlinjen ovenfor viruset. Andre har opplevd en voldsom vekst i aktivitet, og noen full stopp. Felles for alle, en har måtte omstille seg, raskt. Midt i det hele har vi likevel sett en klar prioritering. Kortvarig krise har ikke stått i veien for langsiktige mål og fokus på det grønne skiftet.

I 2020 har Klimapartnere vokst fra 145 partnere til nærmere 300. Vi gått fra 7 kollegaer til 15, og fått 5 nye regioner; Nordland, Finnmark, Vestland nord, Innlandet og Vestfold og Telemark. Klimapartnere Østfold er utvidet til Viken og Møre og Romsdal er under oppstart. Klimapartnere finnes dermed i hele Norge, med unntak av Oslo, hvor det arbeides tett med vårt «søsternettverk» Næring for Klima.

I juni fikk vi dessuten den gode nyheten om at Klimapartnere var tildelt 5 millioner kroner fra Klimasats for å løfte og styrke partnerskapene ytterligere i hele landet. Jobben er vi i full gang med, med ståltro på konkret omstilling der verdiene skapes. Systematisk klimahandling og resultater skal fortsette å stå i fokus. Vi berømmer våre partnere for i økende grad å bygge grønne strategier for egne selskap og bistår mer enn gjerne.

Konkrete resultat og løsninger

I høst lanserte Klimapartnere vårt første digitale, samlede klimaregnskap, som ble overrakt Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under årets nasjonale konferanse. Hovedresultatene for Klimapartnere i 2020 finner du her, presentert av ministeren selv:

Flere aktører har allerede fått demonstrert den nye løsningen som vi har utviklet i samspill med Asplan Viak. Vi deler gjerne!

Sammen med ASKO, Fjordkraft, Sparebanken Vest, Emisoft og Stiftelsen Om i morgen, har vi i høst også tatt til ordet for å gjøre klimaregnskap obligatorisk og til å etablere et standard faktorsett for Norge på lik linje med Storbritannia.

Ikke minst har vi lansert «Den Grønne Løsningsbanken», som inneholder over 100 inspirerende spydspiss-eksempler fra våre partnere, fra hele landet. Gjennom banken ønsker vi å skape en positiv smitteeffekt for gode tiltak og utfordrer samtidig alle våre partnere om å etablere minst en spydspiss-løsning for det grønne skiftet.

Samtidig forbedrer vi oss stadig. Mellom annet har vi nå over 15 000 følgere på sosiale medier. Strategisk prosjektleder er fast kommentator på TV 2 økonominyhetene og vi løfter stadig ulike problemstillinger og satsinger.

I 2021 ønsker vi å kunne tilby våre partnere enkle klimabudsjett som en del av rapporteringen, utvide bruken av Scope 3 (innkjøp), måle grønn konkurransekraft og fokusere enda mer på å dyrke frem sirkulære verdikjeder.

Rett før jul fikk dessuten Trondheim kommune, SINTEF og partnere 6 millioner kroner i forskningsmidler for å etablere et veikart og indikatorer for grønn konkurransekraft i norske kommuner. Dette arbeidet gleder vi i Klimapartnere oss til å være med på!

Digitalisering

I løpet av 2020 entret vi alle en ny digital tidsalder og Klimapartnere har tilpasset tilbudet deretter. Hvem hadde trodd at vi skulle produsere tv- sendinger, holde så mange foredrag, arbeidsmøter eller strategimøter på video?

I løpet av 2020 har det også blitt avholdt et titals større digitale partnermøter, mange på tvers av regioner. Noen av temaene som har vært på agendaen: Klimarisiko, bærekraftig forretningsutvikling, Fossilfri transport, sirkulærøkonomi, utfasing av gass, Lydløsfestivalen, offentlige innkjøp, fossilfri bygg og anlegg og klimaregnskap.

Samarbeid for å nå målene

For Klimapartnere er det viktig å samarbeide godt med aktører som drar i samme retning. Av rundt 200.000 eksisterende bedrifter i Norge, er 7000 Miljøfyrtårnsertifserte, 300 er Klimapartnere, 120 medlem i Næring for Klima i Oslo og i underkant av 40 medlem i Skift. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må gode initiativer styrkes og samarbeide og langt flere virksomheter må delta.

Med håp om et lysere 2021

Vi vil ydmykt takke alle partnere og samarbeidspartnere for det mildt sagt utfordrende året 2020. Det er god grunn til å være svært stolte over alt det vi har fått til. Vi gleder oss til å grønne på videre med dere i 2021!

Den beste julegaven vi alle kunne få, er at vaksinen er på vei til våre eldre og sårbare. La oss sammen, være den grønne vaksinen som også beskytter våre barn og barnebarn inn i fremtiden.