Sykkelvennlige arbeidsplasser i sykkelbyen Bergen

Hva skal til for at de ansatte sykler til jobb? Og hvordan ser framtiden ut for Bergen som sykkelby? Det var noen av spørsmålene som ble forsøkt svart da Klimapartnere Vestland inviterte til lunsjwebinar om mikromobilitet med særlig fokus på sykkelvennlige arbeidsplasser. 

Foto: Iselin Fotland, Sparebanken Vest

Veitrafikken står for nesten halvparten av kommunens utslipp.  For at vi skal til null er det derfor viktig å kutte i utslippene i veitrafikken. Vestland er ledende i verden på elektrifisering av personbiler, men det finnes et transportmiddel som ikke bare er klimanøytralt, men som også har god helseeffekt, nemlig sykkelen. Mange bergensere bor i sykkelavstand til jobb, men velger av ulike grunner å la sykkelen stå når de skal til jobb.

– Det er ikke mye man får gjort med oppoverbakkene og regnværet, men både arbeidsgivere og det offentlige kan gjøre mye tilrettelegging for at folk skal komme seg til jobb på to hjul, sa Jonas Berven Asbjørnsen i Klimapartnere Vestland da han innledet webinaret.

Første sykkelvennlige universitet…

Syklistforeningen fortalte om sin sertifiseringsordning «sykkelvennlig arbeidsplass» og de to sykkelvennlige arbeidsplassene Universitetet i Bergen og Frende Forsikring delte sine erfaringen med å legge til rette for sykkel til og fra sine arbeidsplasser. I tillegg fortalte Bergen kommune om planen for Bergen som sykkelby. 

Universitetet i Bergen er ikke bare en sykkelvennlig arbeidsplass, men er også Norges første sykkelvennlige universitet. Med over 100 bygg spredt rundt omkring i Bergen var det en del tiltak som måtte gjennomføres for å oppnå sertifiseringen, men nå har altså tusenvis av ansatte og studenter tilgang til gode sykkelfasiliteter på sin arbeidsplass og sitt studiested.

– Vi har jo en målsetting om å være et klimanøytalt universitet innen 2030, og da skal vi ned med 89% i klimagassutslipp, og i våre klimaregnskap så måler vi også klimagassutslippet fra våre studenter og ansatte sin reisevei til universitetet, sa miljøkoordinator ved UiB Helene Wiken.

… og forsikringsselskap

Frende Forsikring er Norges første sykkelvennlige forsikringsselskap, og med sine moderne kontorer i Jonsvollskvartalet hadde de en sertifiseringsprosess som var svært ulik UiBs, men hvor de allikevel har tenkt kreativt. Ved blant annet å tilby et lavterskel renseritilbud til ansatte som henger fra seg arbeidsantrekket i sykkelgarderoben gjør de det enkelt for sine ansatte å velge sykkelen. Gjennom Syklistforeningens kartlegging av de Frende-ansattes reisevaner har de funnet ut at de fleste ansatte bor nært nok arbeidsplassen til at kan være hensiktsmessig å sykle til jobb.

Finansdirektør i Frende, Marius Fredheim hadde noen tanker om mulige insentivordninger som kan implementeres for å få oppmuntre flere til å velge å sykle til jobb:

– Gode insentivordninger vil være at ansatte kan sykle som en del av arbeidstiden eller at vi har utlånssykler.

Bergens framtid som sykkelby

Bergen Kommune var også tilstede for å orientere om fremtidsplanene for sykkelbyen Bergen. Kommunen har en ambisjon om at 10% av alle reiser i kommunen skal gjennomføres på sykkelsetet, og for å oppnå dette har de gjennomgått svakheter i strategien for det foregående tiåret og hva innbyggerne ser på som de viktigste tiltakene for å gjøre det mer attraktivt å sykle.

– Dette med sammenhengende sykkelvei var noe som ble trukket frem med 70% som oppga at dette var en faktor som gjorde det sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil sykle mer, sa Håkon Skagen, leder i prosjektgruppen sykkel ved Bergen Kommune.