Stokkøya Strandhotell vil bruke klimaregnskapet aktivt

Stokkøya Strandhotell er ny Klimapartner i Klimapartner Trøndelag. Daglig leder Torild Langklopp forteller at bærekraft har vært med dem fra starten. Hun og hennes folk har både klare spørsmål, forventninger og planer og vil bruke klimaregnskapet og nettverket til Klimapartnere aktivt i videre utvikling.

Torild Langklopp er daglig leder i Stokkøya Strandhotell

Torild forteller at de allerede har erfaring med klimaregnskap. – Vi har i lengre tid jobbet med å lage klimaregnskap for bedriften. Da leverandøren vår valgte å avslutte dette tilbudet startet vi med å se oss om etter andre. Klimapartner Trøndelag kan både gi oss dette viktige redskapet og deltakelse i et tverrfaglig partnerskap der vi møter bedrifter som har mange av de samme spørsmålene og målsettingene som oss. Jeg har stor tro på at vi kan dra nytte av dette partnerskapet.

Stokkøya Strandhotell har ikke bare et bevisst forhold til sine egne klimagassutslipp, men også på hvordan Stokkøya Strandhotell kan påvirke og legge til rette for at også leverandører, ja til og med sine egne kunder tar klimavennlige valg. Hvilket transportmiddel bruker gjestene når de kommer til Stokkøya? Hvordan kan bedriften påvirke dette? Hvilke markeder bør trøndersk reiseliv satse på? Langklopp forteller at dette er spørsmål som både Stokkøya og andre i reiselivsbransjen stiller seg.

Vi gleder oss til å samarbeide med Stokkøya Strandhotell og ser fram til å dele framtidige spørsmål, kunnskap og løsninger. Det samme kan definitivt også resten av partnerskapet.

Les gjerne mer om Stokkøya Strandhotell her