Stø kurs mot utslippsfritt småbåtliv

– Nå er det båtfolket sin tur å ta del i det grønne skiftet, sier Peter Heimstad i bGreen. Sammen med Klimapartnere Vestland inviterer han til et bredt samarbeid for å gjøre Bergen til en foregangshavn for fossilfritt småbåtliv.

I forrige uke samlet Klimapartnere og bGreen en gruppe entusiaster fra Bergensområdet til rundebordsmøte på BI med temaet: Fossilfri småbåthavn i Bergen. Det ble fort klart at både mulighetene og ambisjonene er store.

Store utslipp fra fritidsbåter

For mens bilparken er i ferd med å bli mer elektrisk for hvert år som går, henger utviklingen i fritidsbåter etter. Av landets 900 000 fritidsbåter, er 60 % motorbåter som går på fossilt drivstoff, i følge Båtlivsundersøkelsen fra 2018. I en artikkel i Teknisk Ukeblad vises det til at det samlede klimagassutslippet fra fritidsbåter var på 531.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2017.

– ­­Når Vestland fylke har vedtatt et mål om nullutslipp i 2030, bør en elektrifisering av fritidsbåtene være en selvsagt del av dette, sier Renate Nedregård i Klimapartnere. ­  – Her har Bergen mulighet til å ta en posisjon for å legge til rette for et grønt og fossilfritt småbåtliv.

Maner til bykamp

Birgit Liodden, styreleder i Norsk Elbåtforening, er begeistret for planene i Bergen, og forteller at de allerede er i gang med et nasjonalt arbeid for å legge til rette for grønt båthold.  – Vi vil gjerne stimulere til en by-til-by konkurranse på dette området, ser Liodden.

Den utfordringen tar vestlendingene naturlignok på strak arm.

– Vi tar gjerne opp bykampen med Oslo i å ligge først i utviklingen, sier Nedregård i Klimapartnere Vestland.

Grønn skipsled

Peter Heimstad forteller om planene om «Den grønne leden» – et nettverk av ladepunkter i småbåthavnene langs kysten rundt Bergen og omegnskommunene.

– ­Vi håper at det ikke er lenge til båtfolket kan nyte stillheten på sjøen helt uten utslipp eller rekkeviddeangst, sier han.

Intitativet blir nå fulgt opp i et bredt samarbeid mellom Bergen Kommune, bGreen og Klimapartnere Vestland, samt en rekke aktører fra næringslivet og myndigheter i regionen.

Relaterte blogginnlegg