Stø kurs mot sterkt og grønt Vestland

Årets klimaregnskap for Klimapartnere Vestland viser at 25% av partnere er fossilfrie og 75% har vedtatt mål om å være fossilfrie innen 2030.

Se opptak fra lanseringen her

Se årets klimaregnskap for Klimapartnere Vestland her

Presentasjonen til Helene Frihammer – Klimapartnere Vestland

Presentasjonen til Inki Brown – Klimapartnere Vestland

 

Torsdag kunne Klimapartnere Vestland endelig lansere årets klimaregnskap. Tallene fra 2019 viser at 25% av våre partnerne allerede er fossilfrie, mens over 75% har mål om å være fossilfrie innen 2030.

– Vi er veldig glade for at så mange har satt seg et mål om å bli fossilfrie innen 2030 og at flere allerede er der. Målet vårt er at alle partnere skal være fossilfrie innen 2030, og vi er sterke i troen på at vi kan klare det sammen, sier leder av Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer, etter lanseringen.

KLIMAREGNSKAP

Styrer du i blinde? Med et klimaregnskap blir det lettere å finne retningen!Alle våre partnere fører årlig klimaregnskap – som en av forpliktelsene i partnerskapet. Vi ser frem til å presentere årets resultater for partnerne i Vestland om kort tid 😀🌍🌱📓📉 #klimaregnskap

Publisert av Klimapartnere Vestland Onsdag 30. september 2020

 

Fylkeskommunen i front

En av partnerne som har satt seg mål om nullutslipp innen 2030 er Vestland fylkeskommune. Natalia Golis åpnet lanseringen av årets klimaregnskap dagen etter at fylkeskommunen vedtok en målsetting om at Vestland skal være en nullutslippsregion innen 2030.

– Det er høye ambisjoner vil nok mange si, men skal man komme til toppen av fjellet må man bare begynne å gå. Vi er med på denne dugnaden og er veldig glade for at alle dere også er med. Vi er en samarbeidspartner og støttespiller og jeg vil oppfordre dere til å bruke oss som et verktøy og et talerør for å få på plass de ordningene som trengs for å nå de grønne målsetningene, sa hun til alle klimapartnerne som fulgte lanseringen.

Nullutslipp 2030 har lenge vært en uttalt og tverrpolitisk ambisjon fra politiske ledere i fylkeskommunen. Helene Frihammer mener det er historisk at fylkeskommunen nå  har et vedtak som konkretiserer en målsetningen for hele regionen.

–  29. september 2020 gjorde Vestland fylkeskommune et historisk vedtak. Den tverrpolitiske ambisjonen ble da konkretisert med et politisk vedtak om Nullutslipp i Vestland innen 2030. Det er mange detaljer som må på plass, men målsetningen innebærer å fjerne de direkte utslippene fra vårt geografiske område, både i kvotepliktig- og ikke-kvotepliktig sektor i løpet av 10 år. Vi snakker her om over 7 000 0000 CO2 som skal bort innen 2030 og dette legger virkelig lista for det arbeidet vi skal legge ned i fellesskap de neste ti årene, sier hun.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis (til høyre) åpnet lanseringen av årets klimaregnskap dagen etter at Vestland fylkeskommune vedtok målsettingen at Vestland skal være en nullutslippsregion innen 2030. Renate Nedregård til venstre.

– Sterk leveranse

Årets klimaregnskap har vært utfordrende på flere fronter. I tillegg til koronapandemien har Klimapartnere i år gått over til en ny og heldigital løsning for klimaregnskapet, levert av Asplan Viak. Takket være et solid samarbeid med Asplan Viak, fantastisk hjelp fra klimapartner Emisoft på kvalitetssikring av tall og ikke minst solid innsats fra våre klimapartnere kom vi til slutt i mål.

– Vi må rette en stor takk til Asplan Viak for samarbeidet og Emisoft for hjelpen, og ikke minst skryte av alle partnerne våre som har klart å levere årets klimaregnskap, i en ny løsning, med alt det andre som har skjedd i år. Dette er en sterk leveranse, sier Renate Nedregård som har hatt hovedansvaret for klimaregnskapsprosessen i Klimapartnere Vestland.

Inki Brown fra Emisoft holdt en oppfriskning i klimaregnskapets ABC. Even Storheim(til høyre) var teknisk ansvarlig og moderator for den digitale lanseringen.

Klar vei videre

Med klimaregnskapet på plass og lansert ser Klimapartnere Vestland nå fram til en høst, vinter og vår med mye spennende på agendaen. Senere i år vil Klimapartnere lansere «100 gode løsninger for grønn forretningsutvikling» og Klimapartnere Vestland og Klimapartnere Trøndelag er i gang med teste ut indikatorer for grønn forretningsutvikling, utarbeidet av SINTEF.

– Vi står nå sterkt rustet for å intensivere arbeidet for utslippsreduksjon og grønn forretningsutvikling og i løpet av høsten vil vi stå enda sterkere, avslutter Helene Frihammer.