Stiller klimakrav til leverandørene

Fjordkraft vil bruke markedsmakten for å fremme grønne løsninger.

Dersom du har planer om å selge noe som helst til Fjordkraft etter 1. januar 2019 må du følge godt med nå. Da krever de nemlig at du er klimanøytral, ellers vil de se seg rundt etter andre leverandører.

– Til nå har rundt 50 leverandører med til sammen 10 000 ansatte signert intensjons-avtalen om å bli klimanøytral innen 2019, forteller strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft og mannen bak kampanje- navnet Klimanjaro. Til sammen har selskapet rundt 120 små og store leverandører.

Reaksjonen på klimakravet har i all hovedsak vært positiv.

– Noen ble litt overrasket, men vi har gitt dem god tid til å gjennomføre. Vi forstår at det ikke bare er å knipse og så er det gjort.

Må velge det som gir mest effekt

Selv har Fjordkraft vært klimanøytrale siden 2007 da de startet å kjøpe opprinnelses- garantier for strøm og FN-godkjente klimakvoter for selskapets beregnede CO2-utslipp.

Det langvarige arbeidet internt er også årsaken til at Fjordkraft nå tar arbeidet et steg videre og inkluderer sine leverandører.

– Det er etterspørsel og markedsmekanismer som skaper problemet. Da mener vi den beste løsningen er å få markedet til å levere grønne produkter. Vi har jobbet med klima- utslipp i eget hus i ti år og tiltakene våre har etterhvert blitt veldig marginale. De siste 10 prosentene du må kutte er også de dyreste. Samtidig ser vi at uansett hvor ren vi selv blir, så påvirker ikke det utslippene i verdikjeden vår.

Derfor mener Flaskerud det mest fornuftige er å rangere tiltak og velge det som gir mest effekt – å utfordre leverandørene.

Bruker FN-standard

I praksis betyr kravet at leverandørene skal ha sendt egenerklæring om klimanøytral virksomhet for kalenderåret 2019 innen utgangen av første kvartal i 2020. Frem til da må ledelsen hos den enkelte leverandør signere en erklæring hvor de forplikter seg til å jobbe mot denne målsetningen.

– Vi har ingen ambisjoner om å være klimapoliti og det må være tillitsbasert, påpeker Flaskerud.

De må også føre klimaregnskap hvert år. Arbeidet skal følge FNs definisjon av klima-nøytrale virksomheter og standarder fra World Resources Institute» og «Greenhouse Gas Protocol» brukes til å beregne leveran-dørenes direkte og indirekte utslipp.

– Det blir mye diskusjon om de ulike virke-midlene, kvoter, sertifiseringsregimer og alt annet, og man glemmer hva som er målet. For å unngå det har vi valgt internasjonalt anerkjente verktøy og metoder.

Både veiledning, mal for klimaregnskap og utkast til intensjonsavtale er tilgjengelig fra Fjordkraft sine nettsider.

Alt må ikke være perfekt

Fjordkraft-direktøren legger ikke skjul på at leverandørkrav også medfører et oppfølgingsbehov.

– Det er viktig å ikke undervurdere arbeidet det medfører. Hos oss er klimaperspektivet forankret i hele bedriften, helt opp til administrerende direktør.

Flaskerud trekker frem Klimapartnere som en viktig sparringspartner for å få kompetanse og trygghet om hvordan de bør gå frem.

– Men det viktigste er til syvende og sist at man gjør noe. Det viktigste er at man gjennomfører tiltak som har høy effekt, ikke at man gjør alt 100 prosent perfekt. Det er mitt råd til andre bedrifter.

 

Tekst: Martin Hirth / Foto: Cecilie Bannow 

Relaterte blogginnlegg