Sparer 30 millioner kroner på å kjøre utslippsfritt

Innen 2030 skal alle BKK-biler være fossilfri. Det viser seg å være lønnsomt.

– Å ta kraften i bruk er viktig for oss. Derfor er en elektrifisering av vår egen bilpark et naturlig steg, og om mulig før 2030, forteller Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

Fra 2017 skal det ikke tas i bruk personbiler med fossilt drivstoff, fra 2018 ingen små fossile varebiler og fra 2019 ingen større varebiler, gitt at det finnes modeller som tilfredsstiller BKKs tekniske og økonomiske krav.

Vinn-vinn

Men omleggingen fra fossil til fornybar sparer ikke bare klimaet. Beregninger BKK har gjort viser at det også er rimeligere.

– Å bytte fra fossile til elektriske kjøretøy gir en samlet gevinst på 30 millioner kroner i perioden 2018 til 2025 dersom dagens støtteordninger for elbiler videreføres. Dersom de fjernes er gevinsten likevel 15 millioner kroner, forklarer spesialrådgiver Øystein Økland.

Til sammen er det ca. 400 kjøretøy, fra små personbiler til større varebiler,
som skal skiftes ut.

– Det som er viktig for brukerne, våre montører og installatører, er at bilene er funksjonelle og trygge. Rekkevidden er så klart viktig, men det blir ivaretatt gjennom våre krav til kjøretøyene, sier Økland.

Dette inngår i regnestykket:

  • Innkjøpspris for elektriske kjøretøy sammenlignet med diesel/bensin.
  • Kostnad til ladeinfrastruktur i egen virksomhet.
  • Vedlikehold med dagens ordning og servicenivå.
  • Bompenger og parkering.
  • Andre skatter og avgifter.

Alle kan gjøre det samme

Som eier og driver av flere offentlige lade-stasjoner, er det lett å tro at beregningen BKK har gjort krever mye kunnskap.

Det er ikke Økland enig i.

– Alle kan gjøre noen beregninger uten å forlate kontorstolen. Sett deg ned og gjør regnestykket og bli trygg på at det er øko-nomisk lønnsomt for din bedrift. Så kan du heller få hjelp av andre til å se på hvilken ladeinfrastruktur du trenger.

Han forteller at BKK har fått flere henvendelser fra bedrifter som har planer om å skifte ut bilparken, men mangler nettopp regnestykket han mener er første steg.

Raskere med leiebiler

Etter at BKK bestemte seg for å velge nullutslippskjøretøy har de også gjort et annet valg.

– Vi skal leie og ikke eie vår egen bilpark, sier Velken.

Det gjør at utskiftingstakten for person-biler nesten blir halvert. Men for de større kjøretøyene er ikke markedet like modent.

– Det er varierende i hvor stor grad leasing- selskapene klarer å tilby varetransport og de største varebilene i elektrisk utgave i dag. Men når markedet er klart, så går også utskiftingen raskere, slik at vi når målsetningen vår.

Arbeidet med å lyse ut anbud er nå i gang og Velken er overbevist om at omleggingen er nødvendig.

– Vi tror det på sikt vil komme krav om nullutslippskjøretøy, for eksempel i Bergen sentrum. Da ønsker vi å være i forkant og det er åpenbart fornuftig om vi kan hjelpe til med å utvide markedet for større nullutslippskjøretøy.

 

Tekst: Martin Hirth / Foto: BKK

Relaterte blogginnlegg