Solenergi som standard på framtidens fylkeskommunale bygg?

Solenergi bør være standard på våre framtidige bygg og eiendommer.

Dette var budskapet fra fylkesvaraordfører i Vestland fylkesvaraordfører Natalia Golis da Solenergiklyngen i samarbeid med Klimapartnere og bGreen arrangerte webinar med temaet «offentlige solprosjekter som krisetiltak» 

Koronakrisen rammer også solenergibransjen. Selv om eksisterende prosjekter begrenser de kortsiktige konsekvensene for bransjen vil mangel på nye prosjekt kunne gi store konsekvenser på lengre sikt. Det norske markedet er hardest rammet, særlig har privatmarkedet stoppet opp. Men også i det offentlige har beslutningsprosessene gått tregere.

Fokus for webinaret var hvordan det offentlige kan bidra til å holde hjulene i gang. Gjennom å vise handlekraft, ha en bevisst bruk av innkjøpsmuskelen og å gå i front. 

Ambisjoner og dialog 

Fylkesvaraordføreren var en av de som var bedt om å dele sine refleksjoner under webinaret. Med fokus på hvilken rolle fylkeskommunen kan ta. Hun løftet fram viktigheten av gode kommunikasjonslinjer mellom fagfolkene i energibransjen, og beslutningstakerne i det offentlige. Særlig i forbindelse med langsiktige strategier for nye bygg og rehabilitering av eksisterende bygg er det viktig å få kartlagt mulighetene for solenergi-teknologi mener Golis. 

 


Fylkesvaraordfører Natalia Golis mener solceller bør bli standard på fylkeskommunens framtidige bygg og eiendommer.  Foto: Vestland fylkeskommune

 

– Når det gjelder vår offentlige anbudskraft tror jeg vi i fylket må utfordres på hvordan vi best kan gå i dialog med fagmiljøene når vi går ut med anbudene, sa Golis. 

Hun trakk også fram samarbeidet med Klimapartnere.

– Vi har i samarbeid med Klimapartnere sett på det pedagogiske rundt anbudsprosesser. Det er veldig mange bedrifter som trenger hjelp i et veldig komplisert system og jeg tenker det kan være en del av fylkeskommunens bidrag. Øke kompetansen, ikke bare når det gjelder egne bygg, men også ut mot privat næringsliv, sa hun. 

Knut Vindenes i Bergen Høyre reflekterte hvordan krisetiden kan sette fart i omstillingen.

– Vi hadde dialog med bGreen og solenergiklyngen om hvilke synlige, grønne tiltak man kunne satse på, i krisepakken som ble vedtatt av Bergen bystyre. Der ble det naturlig å levere et konkret forslag på solenergi, sa Vindenes. 

Webinaret er tilgjengelig i opptak for alle som er interessert. Du kan finne det her.