Skipskokka slår for grønne fritidsbåtar i Vest!

Arbeidet med å etablere ein grøn led mellom Bergen og Bjørnafjorden seiler videre. Førre vekke var Klimapartnere Vestland, saman med prosjektgruppa og samarbeidspartnarar på befaring langs leden på el-ferja Ole Bull.

Etter å ha koronautsett befaringa i anledning «Den grøne led», kasta endeleg den elektriske Ole Bull-ferja frå KODE loss frå Bergen brygge i retning Os hamn fredag 23. oktober.

Ombord fekk passasjerane høyre gode foredrag samt tid til å bli betre kjent, utveksle erfaringar, nye tankar og utfordringar rundt elektrifisert ferdsel på sjø. I desember skal prosjekteigar bGreen legge frem rapporten til Den grøne led.

– Eg er stornøgd med befaringa langs «den grøne leden» som vi planlegg mellom Bergen og Bjørnafjorden. At vi fekk moglegheit til å reisa med den elektriske ferja Ole Bull ga ei perfekt ramme når vi no skulle samle alle samarbeidspartnerane i prosjektet for første gong. Eg trur denne reisa gir oss alle enda meir motivasjon til å få realisert planane om ei utsleppsfri strekning for fritidsbåtar mellom de to nabokommunane, seier dagleg leiar i bGreen Peter Heimstad.

Grøn kobling av nabokommunar

Den grøne leden vil binde saman dei to nabokommunane Bergen og Bjørnafjorden for utsleppsfri ferd langs den vakre kystlinja.

– Eg gler meg over at kommunen er kopla på både «Den grøne led»-prosjektet og dette nettverket. Å få delta inn som samarbeidspartner i dette forprosjektet er veldig spennande, og det er og utan tvil god timing når no kommunen utforskar moglegheitene for ein grønare infrastruktur i Os hamn, seier næringssjef Bjørnafjorden kommune, Elin Thorsen Kløverød.

Utfordra av elbåt-foreninga

Det var i fjor haust at Elbåtforeningen utfordra Klimapartnere til ein vennskapleg konkurranse for å få fart på etablering av utsleppsfrie fritidsbåtar i Vestland og andre stadar i landet. Det tente vi sjølvsagt på med ein gong og vi byrja mobilisere våre partnerar og samarbeidspartnar for å realisere konkrete satsingar. I sommar blei satsinga tildelt 310.000,- i klimasatsmidlar for eit forprosjekt. Det er bGreen som har fått oppgåva med å vere prosjektleiar for prosjektet og i prosjektgruppa som no arbeider med prosjektet er også Sweco, Knowit, Greensight, Kongelig Norsk Båtforbund og Bjørnafjorden kommune

– Det var veldig stas å være ombord i  Ole Bull og få presentert alt det gode arbeidet bGreen har gjort saman med dei andre i prosjektgruppa. Dette gjev ståltru på at startskotet for storsatsing på utsleppsfrie fritidsbåtar for alvor har gått. No gjeld det å få flest mogleg om bord. Vi gler oss til både realiseringa av den «Grøne Leden», til dei elektriske delebåtane som kjem til sommaren og ikkje minst til Lydløsfestivalen på Oseana til våren, seier leiar av Klimapartnere Vestland

Tidlegare denne veka annonserte Kruser at dei vil etablere båtdelering i samarbeid med GC Rieber Eigedom på sistnemndes eigedom. Eit nytt steg i retning av eit grønare båtliv i Bergen.