Signerte partnerkontrakt på Vangen

Denne uken kunne Klimapartnere Vestland endelig legge turen til Voss for å ønske kommunen velkommen i partnerskapet. I strålende solskinn signerte ordfører Hans-Erik Ringkjøb partnerkontrakten på vegne av Voss Herad.

— Vi ønsker Voss herad hjertelig velkommen i partnerskapet! Vi gleder oss til å samarbeide videre om gode klimatiltak  med både politikere, administrasjon og ansatte, sier Renate Nedregård, påtroppende leder i Klimapartnere Vestland.

Voss Herad ble med i Klimapartnere i januar i år, men det var først nå det var mulig å møtes fysisk.

Sølve Sondbø, seksjonssjef for Grøn vekst, klima og energi i Vestland fylkeskommune var også med på turen til Voss.  Sondbø signerte partnerkontrakten på vegne av Klimapartnere og fylket, på en parkbenk et steinkast fra tinghuset.

Feiret på Vangen

Signeringen ble feiret med ramsløksuppe på Kafé Vangen, hvor flere representanter fra kommunen var til stede.

Stabbsjef Liv Myklebust, spesialrådgiver Gunnhild Utkvitne, og lokalpolitikerne Dag Sandvik (Sv) og Hilde Lussand Selheim (Sp) er noen av dem som holder i arbeidet med å lage en egen kommunedelplan for klima i Voss Herad. Målet er å være en pådriver i arbeidet for å bli et nullutslippssamfunn. Det er en av grunnene til at kommunen har valgt å bli med i partnerskapet, forteller ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Pådriver for nullutslipp

— Gjennom Klimapartnere vil vi både la oss inspirere og inspirerer andre til å gjennomføre klimatiltak. Hver enkelt kommune kan ikke gjøre dette alene, og effekten av klimaarbeidet vil bli mye større når vi lærer av hverandre.

Ringkjøp peker spesielt på to områder de ønsker å satse på.

— Voss herad er en stor reiselivs- og landbrukskommune, og innenfor begge disse områdene er det stort potensial for å bidra i klimakampen. Her ønsker vi å være i front gjennom å være et grønt reisemål med minimale utslipp av klimagasser, og gjennom å legge til rette for at landbruket i større grad enn i dag kan drive klimavennlig. Her er store muligheter, sier Ringkjøb.

Lading i sentrum

Ordføreren viser oss ladestasjonen like ved Tinghuset, hvor hurtigladerne står på rekke og rad. Det er ikke tilfeldig. Kommunen har satset på å legge til rette for elbilister i sentrum, enten de er fastboende, hyttefolk eller på gjennomreise.

— Vi ser at det å legge til rette for denne type infrastruktur har en merverdi. De som stopper her for å lade, tar turen innom Vangen og koser seg, handler og spiser god mat, sier ordføreren.

Ønsker å inspirere

Politikerne og innbyggerne på Voss har fått merke hvor sårbare de er for konsekvensene av klimaendringene. Desto større er motivasjonen til å få med seg flere på tiltak som nytter.

— Drømmen må være at andre kan se til Voss og tenke: Jøss, dette skal vi også få til. Hvis vi får det til å skje her, og inspirere andre til å gjøre det samme, da begynner det å hjelpe, sier ordfører Ringkjøb.