Regionalt samarbeid for eksport

I Rogaland har 7 aktører gått sammen for å løfte arbeidet med kommerisalisering og eksport av grønne tech løsninger innen energisektoren. Gruppen som ble initiert av den lokale batteriprodusenten Beyonder består seg av: Beyonder, Klimapartnere, Advokatfirmaet Thommessen, Advansia, Grønn By, Siemens og TOOL.

Samarbeidet mellom de 7 aktørene startet opp høsten 2020. Utfordringen var hvordan næringslivet i Rogalands regionen, med fokus på de nye og unge selskapene, kan posisjonere seg internasjonalt. Nettverket jobber fremdeles med fremdriftsplan men håper å kunne invitere til en rekke digitale arrangement i April. Målet er inspirasjon, læring, samarbeid og nettverk internasjonalt.

Rogaland er historisk kjent som olje og gass hovedstaden i Norge. Vi må øke fokuset og kjennskapen for regionen innen fornybar energi og andre teknologiske løsninger innen sektoren. Det ligger et stort potensial for regionen. Gruppen får bistand av Birgit Liodden som startet The ocean opportunity Lab (TOOL) og som har et enormt internasjonalt nettverk bestående av klynger, prosjekter og aktører.

Torsdag 11. Februar presenterte gruppen med Kristin Skofteland i Beyonder i spissen «Gateway to Growth» for første gang under en internasjonal samling arrangert av TOOL.