Vestland

«Der det er utslepp, er det også moglegheiter»
(Sitat: Einar Håndlykken)

Klimapartnere Vestland er 5 år og veks raskt, som snarleg også vil ha avdeling i nordre del i nytt fylke. Regionen har nærare 40 partnerverksemder.

Bergen kommune har ein ambisiøs grønn strategi for byen og har satt mål om å bli fossilfri innan 2030. Partnerar i Vestland (og øvrige regionar) vert utfordra om å sette seg mål i tråd med denne: Fossilfri verksemder innan 2030 (direkte utslepp).

Våre partnerar leverer på dette til gangs og partnerskapen er prega av ei gjennomgåande halding: «Dette berre gjer vi!».  Vi er stolte av framoverlente og løysningsorienterte aktørar som ikkje går av vegen for å samarbeide tett på tvers av sektorar for ein grønare region. Klimapartnere Vestland vektlegg særleg fokus på grøn forretnings- og næringsutvikling og det viktige samspelet mellom det offentlege og det private.

Fylkeskommunen har heile vegen vore hovudinitativtakar og nøkkelstøttespelar. Intiativet blei oppretta i juni 2014  i  tett samspel med Norsk Klimastiftelse, som har drifta nettverket sidan då.

Klimapartnere Vestland har hatt ei aktiv og sentral rolle i spreiing av partnerskapsmodellen til nye regioner. Vi er skikkeleg stolte av at vi truleg vil ha systerpartnerskap i nesten heile landet i løpet av vårparten 2020.

Om di verksemd vil være med å utgjere ein forskjell, og er oppteken av handling, er de hjartleg velkomen til å ta kontakt for ein prat!

 

Last ned Beste Praksis rapport her: Beste Praksis 2018

Kontakt:

Helene Frihammer

Leiar Klimapartnere Vestland, Nasjonal koordinator nye regionar

+47 990 87 700

Renate Nedregård

Strategisk rådgiver Vestland

+47 41412707

Postadresse:
Norsk klimastiftelse
Odd Frantzens plass 5,
5008 BERGEN

Besøksadresse:
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30,
5008 Bergen
(kart)