Vestland

Klimapartnere Vestland er det viktigaste partnerskapet for utsleppskutt og grøn forretningsutvikling i fylket, med nærare 50 partnere i privat og offentlig sektor.

TOPPLEIARMØTE 2020: Frå v.: Renate Nedregård, Klimapartnere Vestland, Thor Haakon Bakke, Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Alfred Bjørlo, Ordførar Stad (V), Roger Valhammer, byrårdsleiar Bergen, Helene Frihammer, leiar Klimapartnere Vestland, Gaute Epland, Ordførar Stord (Ap), Jon Askeland, Fylkesordførar Vestland (Sp). Foto: Magnus Knutsen Bjørke.

 

Stadig fleire sluttar seg til partnerskapet. Under toppleiarmøtet i januar 2020 signerte vi åtte nye partnarar, og i løpet av våren  opnar vi ei eige avdeling nord i fylket.

HER kan du sjå ein oversikt over alle våre partnerar i Vestland.  

Operasjon nullutslepp 2030

Vestland fylkeskommune har ein ambisiøs grønn strategi, med mål om nullutslepp innan 2030. Klimapartnere utfordrer alle våre partnere om å sette seg mål i tråd med dette.

Vi er inspirert av det våre partnere leverer av utsleppskutt og grøne spydspissprosjekt. Partnerskapen er prega av ei gjennomgåande halding: «Dette berre gjer vi!»

Vi er stolte av framoverlente og løysningsorienterte aktørar som ikkje går av vegen for å samarbeide tett på tvers av sektorar for ein grønare region. Klimapartnere Vestland legg særleg vekt på grøn forretnings- og næringsutvikling, og det viktige samspelet mellom det offentlege og det private.

 

«Der det er utslepp, er det også moglegheiter»

– Einar Håndlykken

 

Partnerskap i heile landet

Fylkeskommunen har heile vegen vore hovudinitativtakar og nøkkelstøttespelar. Intiativet blei oppretta i juni 2014  i  tett samspel med Norsk Klimastiftelse, som drifta nettverket fram til 1. januar 2020. Klimpartner Vestland er no organisert som ein del av seksjon for Grøn vekst, klima og energi i fylkeskommunen.

Klimapartnere Vestland har hatt ei aktiv og sentral rolle i spreiing av partnerskapsmodellen til nye regioner. Vi er skikkeleg stolte av at vi truleg vil ha systerpartnerskap i nesten heile landet i løpet av vårparten 2020.

Om di verksemd vil være med å utgjere ein forskjell, og er oppteken av handling, er de hjartleg velkomen til å ta kontakt for ein prat!

 

 

Her finner du klimaregnskapene for de tre siste årene i Vestland:  KLIMAREGNSKAP

Last ned Beste Praksis rapport her: Beste Praksis 2018

Kontakt:

Helene Frihammer

Leiar Klimapartnere Vestland, Nasjonal koordinator nye regionar

+47 990 87 700

Renate Nedregård

Avdelingsleiar Vestland Sør

+47 41412707

Truls-Einar Johnsen

Avdelingsleiar Vestland Nord

+47 979 83 931

Postadresse:

Vestland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

Besøksadresse Bergen:

Vestland fylkeskommune
Sandslihaugen 30
5254 Sandsli

 

Besøksadresse Florø:

Magnus Thingnesgate 1, 3. etasje

6900 Florø