Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark klima- og energinettverk ble startet 30. oktober 2020, og har omtrent 60 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele fylket. Medlemmene kommer fra offentlig sektor, privat næringsliv og akademia.

Vestfold og Telemark fylke har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 og et milepælsmål om å redusere klimagassutslipp med 60% innen 2030 sammenlignet med 2009. Dette vil kreve samarbeid mellom kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner i vår region, og nettverket er en koblingsboks for å få til dette. Nettverket vil blant annet arbeide med klimarapportering, identifisering av utslippsreduserende tiltak, klimakrav i anskaffelser, bærekraftig byggeri og sirkulærøkonomi.
Vi oppfordrer alle aktører i vårt fylke som er nysgjerrige på eller interessert i å redusere egne utslipp og drive grønn næringsutvikling om å ta kontakt med oss!»

Kontakt:

Linn Johnsen

Solveig Prestegard