Trøndelag

Klimapartnere Trøndelag hadde oppstartsmøte 11. september 2019

Forutsetningene er gode:

Et vellykket sammenslått Trøndelag er Norges største landbruksfylke.
Trondheim, med NTNU og SINTEF, kalles med rette Norges teknologihovedstad.

Fylket har en god miks av by og distrikt, gründervirksomhet og industri, oppdrett, turisme mm. Regionen har alle forutsetninger for å utvikle bærekraftige løsninger med internasjonalt potensial og lede an i det grønne skiftet.

Klimapartnere Trøndelag samler offensive aktører for å få det til; private bedrifter, akademia, organisasjoner – og de sentrale offentlige aktørene.

Vårt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Gjennom samarbeid i nettverket, samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være både en støttespiller og et verktøy.

Vil du kutte egne klimagassutslipp, og utvikle nye varer og tjenester i samspill med regionens fremste innen grønn næringsutvikling? Kontakt oss gjerne!

Kontakt:

Ingveig Holand Wahl

fung leder

+47 971 66 891

Postadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Postboks 2560,
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets hus Trondheim
Erling Skakkesgt. 14,
7013 Trondheim
(kart)