Trøndelag

Klimapartnere Trøndelag er et regionalt partnerskap med 31 partnere fra akademia, offentlig og privat sektor.

Trøndelag har en god miks av by og distrikt og gründervirksomhet i et mangfold av bransjer, blant annet industri, landbruk, oppdrett, turisme mm. Regionen har alle forutsetninger for å utvikle bærekraftige løsninger med internasjonalt potensial og lede an i det grønne skiftet. Trondheim kalles med rette Norges teknologihovedstad.

Klimapartnere Trøndelag samler offensive aktører som ønsker å bidra til å selv kutte klimagassutslipp og utvikle tjenester og produkter til et netto null-samfunn. Gjennom samarbeid i nettverket, samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være både en støttespiller og et verktøy.

Vil du kutte egne klimagassutslipp og utvikle nye varer og tjenester i samspill med regionens fremste innen grønn næringsutvikling? Kontakt oss gjerne!

Kontakt:

Ingveig Holand Wahl

Leder Klimapartnere Trøndelag

+47 971 66 891

Rabeya Khatun Kazi

Postadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Postboks 2560,
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets hus Trondheim
Erling Skakkesgt. 14,
7013 Trondheim
(kart)