Troms og Finnmark

Klimapartnere Troms ble stiftet 9. februar 2017 og har nå fått med seg Finnmark, og er regionale nettverk bestående av akademia, offentlig og privat sektor som sammen vil være pådrivere til å redusere klimagassutslipp. Det er en arena for å utvikle kunnskap om klimautfordringer i nord. Vi fokuserer på kunnskapsdeling, innovasjon og samarbeid for å skape en mer bærekraftig fremtid for virksomhetene, enkeltmennesket og samfunnet.

Styrken i nord er store naturressurser, med mye vær og vind og mørke og lys. Utfordringen vår er at vi er lite mennesker i en enorm geografi, derfor er det viktig å stå sammen i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Det er også viktig å erkjenne klimaendringene og vurdere hvilke nye muligheter de representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester, og nyetableringer. Gjennom samarbeid i nettverket, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring.

Klimapartnere Troms består av 25 partnere, mens Finnmark er under oppstart, og vi blir gjerne flere. Vil din virksomhet ta ansvar i det grønne skiftet og være med å bidra, ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer.

Kontakt:

Line Bjørkli

Leder Klimapartnere Troms

+47 482 16 178

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen

Leder Klimapartnere Finnmark

78 96 32 13

Postadresse:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13
9007 Tromsø
(kart)