Troms

Klimapartnere Troms ble lansert i 2016 og er et regionalt partnerskap for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Nettverket søker å etablere et konstruktivt klimasamarbeid med lokale aktører fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia, fylkeskommunen og kommunene.

Klimapartnere Troms sitt mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn. Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Regionsleder

Line Bjørkli

Postadresse:
Troms fylkeskommune
Postboks 6600,
9296 Tromsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13
9007 Tromsø
(kart)