Troms

Klimapartnere Troms ble stiftet 9. februar 2017 og er et regionalt nettverk bestående av akademia, offentlig og privat sektor som sammen vil være pådrivere til å redusere klimagassutslipp. Det er en arena for å utvikle kunnskap om klimautfordringer i nord, vi fokuserer på kunnskapsdeling, innovasjon og samarbeid for å skape en mer bærekraftig fremtid for virksomhetene, enkeltmennesket og samfunnet.

Styrken i nord er de store naturressursene vi har, med mye vær og vind og mørke og lys, vi er mulighetenes landsdel. Utfordringen vår er at vi er lite mennesker i en enorm geografi, derfor er det viktig å stå sammen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det er også viktig å erkjenne klimaendringene og vurdere hvilke nye muligheter de representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer. Gjennom samarbeid i nettverket, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og et verktøy for endring.

Klimapartnere Troms består av 21 partnere så langt og vi vil gjerne bli flere. Vil din virksomhet ta ansvar i det grønne skiftet og være med å bidra, ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer.

 

Regionsleder

Line Bjørkli

Postadresse:
Troms fylkeskommune
Postboks 6600,
9296 Tromsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13
9007 Tromsø
(kart)