Troms og Finnmark

Klimapartnere Troms og Finnmark er i 2021 blitt sammenslått av de to tidligere nettverkene Klimapartnere Troms (stiftet i 2017) og Klimapartnere Finnmark (stiftet i 2020).  Det er et regionalt partnerskap bestående av akademia, offentlig og privat sektor som sammen vil være pådrivere til å redusere klimagassutslipp. Det er en arena for å utvikle kunnskap om klimautfordringer i nord. Vi fokuserer på kunnskapsdeling, innovasjon og samarbeid for å skape en mer bærekraftig fremtid for virksomhetene, enkeltmennesket og samfunnet.

Styrken i nord er store naturressurser, med mye vær og vind og mørke og lys. Utfordringen vår er at vi er lite mennesker i en enorm geografi, derfor er det viktig å stå sammen i omstillingen til lavutslippsamfunnet. Det er også viktig å erkjenne klimaendringene og vurdere hvilke nye muligheter de representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester, og nyetableringer. Gjennom samarbeid i nettverket, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring.

Klimapartnere Troms og Finnmark består av 30 partnere og vi blir gjerne flere. Vil din virksomhet ta ansvar i det grønne skiftet og være med å bidra, ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer.

Kontakt:

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen

Leder Klimapartnere Troms og Finnmark

+47 47 26 57 70

Postadresse:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13
9007 Tromsø
(kart)