Rogaland

Rogaland er en dynamisk energi, industri- og matregion. Regionen har vært preget av flere svingninger i markedet som gjør det det enda mer aktuelt å være på ballen i den grønne omstillingen. Rogaland har de nødvendige forutsetningene for å skape omstillingen vi behøver. Vi har allerede mange gode eksempler på at dette skjer hos våre partnere. Dette kan dere lese mer om på våre websider under «løsninger».

Det er viktig å synliggjøre de nødvendige tiltakene som blir utført innen både det offentlige og private, skape treffpunkter og kommunikasjon mellom partnerne, og få satt tema som bidrar til omstillingen på den politiske agendaen. Kommunikasjon og synlighet er en viktig brikke i den grønne omstillingsprosessen for regionen.

Klimapartnere Rogalands mandat er å akselerere det grønne skiftet og være et viktig verktøy for ledere, både i offentlige  og private virksomheter. I Rogaland har vi  jobbet med forankring av klima og bærekrafts arbeid hos partnerne våre. I tillegg har innføring av klimaregnskap som et verktøy stått i fokus. Vi har hatt prosjekter rundt offentlige anskaffelser og eksport av grønne løsninger fra regionen gjennom «Gateway to Growth». Fremover kommer det til å bli et økt fokus på sirkulærøkonomi sammen med en rekke av våre samarbeidspartnere.

Regionsleder er Anne Marie Lofthus, som tidligere har  jobbet som konsulent for Klimapartnere siden våren 2019, både på regionalt og nasjonalt nivå. Hun har hatt ansvaret for innføring og utvikling av det digitale klimaregnskapet som baserer seg på Klimakost fra Asplan Viak, samt flere andre nasjonale prosjekt. Anne Marie er også en av initiativtakerne av prosjektet «Gateway to Growth» som Klimapartnere Rogaland nå har overtatt eierskap til. Hun har en Bachelor of Business med hovedfag i markedsføring fra La Trobe University i Melbourne, Australia og en Executive Master of Management innen ledelse og innovasjon fra Handelshøyskolen BI. I tillegg har hun flere kurs i blant annet grønn forretningsutvikling, grønn kommunikasjon og sirkulærskolen.

Å bli partner er enkelt, men forpliktende. Vi mener at de som skal være de fremste i Norge og verden i sitt fag, må kunne vise til resultater. Klimaregnskap, miljøsertifisering, risikostyring i ledelsen og spydspissprosjekter er noe vi samarbeider med partnerne om. For å være med som Klimapartner ønsker vi at din virksomhet bidrar i de store og viktige samtalen om omstilling, forretnings- og samfunnsutvikling i regionen og som endel av det nasjonale nettverket.

Kontakt:

Anne Marie Lofthus

Regionsleder

+47 952 41 168

Postadresse:
Klimapartnere Rogaland
Bergelandsgaten 30,
4012 Stavanger

Org nr:  974 989 042

Besøksadresse:
Klimapartnere Rogaland
Bergelandsgaten 30,
4012 Stavanger
(kart)