Østfold

Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signerte 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, det offentlige, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet.
Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Vi skal utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utvikling av nye varer og tjenester.

Kontakt:

Stine Nygaard

Regionsleder Østfold

+47 975 21 979

Postadresse:
Østfold fylkeskommune,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg

Mrk: Mail foretrekkes

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 39
1721 Sarpsborg
(kart)

Mrk: Ta kontakt så avtaler vi møte der det passer best.