Østfold

Klimapartnere Østfold ble lansert 18.juni 2019 og har signert inn 14 større bedrifter og kommuner som partnere. Dette er et regionalt partnerskap for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. Nettverket søker å etablere et konstruktivt klimasamarbeid med lokale aktører fra næringslivet, interesseorganisasjoner, akademia, fylkeskommunen og kommunene.

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.
Gjennom samarbeid i nettverket samt bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy.

Ikke minst er det viktig å dele de mulighetene klimaendringene representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester samt nyetableringer.

Regionsleder

Stine Nygaard

Postadresse:
Østfold fylkeskommune,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 39
1721 Sarpsborg
(kart)