Østfold

Klimapartnere Østfold hadde sitt stiftelses- og signeringsmøte den 18.juni 2019 på Litteraturhuset i Fredrikstad. Her signert 16 klimapartnere sine avtaler om klimasamarbeid – et partnerskap som allerede fra starten reflekterer klimapartner-modellen – bestående av aktører fra både næringslivet, offentlig, interesseorganisasjoner og akademia.

Klimapartnere Østfolds mål er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens lavutslippssamfunn.
Gjennom samarbeid, kombinert med bistand og påfyll i klimafaglige saker, skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.

Ikke minst er det viktig å utnytte de business-mulighetene klimaendringene representerer i utvikling av nye varer og tjenester.

Regionsleder Østfold

Stine Nygaard

Postadresse:
Østfold fylkeskommune,
Postboks 220,
1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 39
1721 Sarpsborg
(kart)