Nordland

Klimapartnere Nordland er i en oppstartsprosess. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon hvis dette er aktuelt for din virksomhet!

Nordland fylke har en unik geografisk form – fylket er relativt smalt og veldig langt. For eksempel er det en 10,5 timers kjøretur med bil fra Narvik i nord til Brønnøysund i sør. Dette gir utfordringer for infrastruktur, transport og samarbeid for våre 245.000 innbyggere. 

Fylket er veldig rikt på naturlige ressurser som er bakteppet til fylkets største byer. Selv om Bodø er den største byen med ca 41.000 innbyggere er de nest største byene også betydningsfulle i fylket. Mesteparten av industrien utenfor Bodø, ligger i industriparker: Mo, Glomfjord og Helgeland Industripark. Havnæringene er spredt langs hele kysten av fylket, og Lofoten har i tillegg en betydelig turistnæring. 

For Klimapartnere Nordland er dette utfordringer som skal bli sett på som muligheter. Et nettverk med partnere fra hele regionen og mange forskjellige bransjer skal muliggjøre tverrfaglig samarbeid. Kompetanse og gode eksempler fra regionale aktører skal bli fremhevet og delt. Nettverket skal hjelpe partnerne på å sette grønne mål, og våre mange kommuner på å stille gode miljøkrav i sine anbud.

Industrien i Nordland startet allerede på 90-tallet med å ta miljøgrep for å bli mindre forurensende. Og de satser hardt på miljøkrav i sine internasjonale anbud.

Alt dette for å dyrke det gode engasjementet, idéene og innovasjonen regionen trenger for å redusere sitt klimagassutslipp og å øke sin grønn verdiskapning.

Leder

Magnus Pedersen

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset,
8048 BODØ

Besøksadresse:
Prinsens gate 100,
Bodø
(kart)