Nordland

Klimapartnere Nordland er i oppstart! Ta kontakt om et partnerskap er aktuelt for din virksomhet.

Nordland fylke har en unik geografisk form – fylket er relativt smalt og veldig langt. Bare en kjøretur fra Narvik til Brønnøysund tar 10,5 timer. Dette gir utfordringer for infrastruktur, transport og samarbeid for våre 245.000 innbyggere. 

Fylket er rikt på naturlige ressurser, som er bakteppet til fylkets største byer. Selv om Bodø er den største byen med ca 41.000 innbyggere er de nest største byene også betydningsfulle i fylket. Mesteparten av industrien utenfor Bodø ligger i industriparker: Mo, Glomfjord og Helgeland Industripark, mens havnæringene er spredt langs hele kysten av fylket. Lofoten har i tillegg en betydelig turistnæring. 

Dette er utfordringer Klimapartnere Nordland ser på som muligheter. Et nettverk med partnere fra hele regionen og ulike bransjer vil muliggjøre tverrfaglig samarbeid. Kompetanse og beste praksis fra regionale aktører vil bli fremhevet og delt. Nettverket skal hjelpe våre partnere til å redusere klimagassutslipp og sette mål for grønn verdiskaping. Vi skal også hjelpe våre mange kommuner til å stille gode miljøkrav i sine anbud.

Industrien i Nordland startet allerede på 90-tallet med å ta miljøgrep for å redusere klimagassutslipp og det satses hardt på miljøkrav i internasjonale anbud.

Sammen skaper vi engasjement, løsninger og innovasjonen regionen trenger for å sikre grønn verdiskaping for et bærekraftig samfunn.

Kontakt:

Magnus Pedersen

Regionsleder

+47 959 44 504

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset,
8048 BODØ

Besøksadresse:
Prinsens gate 100,
Bodø
(kart)