Nordland

Sommeren 2020 ble Klimapartnere Nordland stiftet med 16 partnere. I skrivende stund har partnerskapet passert 20 signerte partnere.

På årsmøtet til Klimapartnere Nordland i mars 2022 innledet Fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset med følgende ord:
“Dersom vi skal være konkurransedyktige i det grønne skiftet og nå våre ambisiøse målsettinger, er det viktig at både kommuner og næringsliv samarbeider tettere. Og ikke nok med det, vi må også vise fram hvordan vi gjør dette. Her er den grønne løsningsbanken et godt verktøy. Jeg synes det er på tide at vi i Nordland viser fram at vi også kan og vil! Og så er det også viktig for meg å si at vi ikke kan gjøre alt helt perfekt fra starten av. Vi må tørre å prøve og å gjøre feil i lag og lære av både gode og dårlige erfaringer.

Fylkeskommunen er en samfunnsutvikler og vi jobber med å redusere både vår egne og andres klimagassutslipp. Som fylkesråd for kultur, klima og miljø ønsker jeg å styrke dette arbeidet og Klimapartnere Nordland er en viktig arena i dette arbeidet. Jeg gleder med derfor til å se partnerskapet vokse i hele fylket og til at se den grønne løsningsbanken fylles med enda flere gode eksempler.”

På landsbasis har over 330 partnere sett verdien av å bli en Klimapartner og det er plass til flere. Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp inne 2030 – Klimapartnere utgjør en forskjell i det grønne skiftet!

«Jeg synes det er fantastisk å se at vi har klart å samle så mange  som ønsker å jobbe sammen for å bidra til det grønne skiftet

En styrke med Klimapartnere er at alle virksomheter er velkommen i nettverket. Denne unikheten med en møteplass på tvers av fagfelt og sektorer tror jeg blir en fin mulighet til å styrke egen kompetanse og ikke minst; skape bedre kontakt mellom offentlig sektor og næringslivet. For fremgangen i det grønne skiftet blir gjort sammen, ikke alene.»

 

Nordland fylke har en unik geografisk form, fylket er smalt og veldig langt. Bare en kjøretur fra Narvik til Brønnøysund tar 10,5 timer, og det er ikke den lengste kjøreturen i fylket. Dette gir utfordringer for infrastruktur, transport og samarbeid for våre 245.000 innbyggere. 

Fylket er rikt på naturlige ressurser, som er grunnmuren til fylkets største byer. Mesteparten av industrien utenfor Bodø ligger lokalisert i industriparker, mens sjømatnæringen er spredt langs hele kysten av fylket.

Vi håper at et nettverk med partnere fra hele regionen og ulike bransjer vil muliggjøre tverrfaglig samarbeid. Kompetanse og beste praksis fra regionale aktører vil bli fremhevet og delt. Nettverket skal hjelpe våre partnere til å redusere klimagassutslipp og sette mål for grønn verdiskaping.

Sammen skaper vi engasjement, løsninger og innovasjonen regionen trenger for å sikre grønn verdiskaping for et bærekraftig samfunn.

  • Startet 5. juni – 2020

Klimapartnere Nordland er et initiativ fra Nordland fylkeskommune. Christine Klippenvåg Nordgård er regionsleder for Klimapartnere Nordland og jobber i avdeling for samfunnsutvikling, faggruppe for plan, klima og naturressurser.

Kontakt:

Synnva Eide Etterlid

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

Besøksadresse:
Prinsens gate 100,
Bodø
(kart)