Nordland

Klimapartnere Nordland er i en oppstartsprosess. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon hvis dette er aktuelt for din virksomhet!

Nordland fylke har en unik geografisk form – fylket er relativt smalt og veldig langt. For eksempel er det en 10,5 timers kjøretur med bil fra Narvik i nord til Brønnøysund i sør. Dette gir utfordringer for infrastruktur, transport og samarbeid for våre 245.000 innbyggere. 

Fylket er rikt på naturlige ressurser, som er bakteppet til fylkets største byer. Selv om Bodø er den største byen med ca 41.000 innbyggere er de nest største byene også betydningsfulle i fylket. Mesteparten av industrien utenfor Bodø, ligger i industriparker: Mo, Glomfjord og Helgeland Industripark. Havnæringene er spredt langs hele kysten av fylket, og Lofoten har i tillegg en betydelig turistnæring. 

For Klimapartnere Nordland er dette utfordringer som skal bli sett på som muligheter. Et nettverk med partnere fra hele regionen og ulike bransjer vil muliggjøre tverrfaglig samarbeid. Kompetanse og gode eksempler fra regionale aktører vil bli fremhevet og delt. Nettverket skal hjelpe våre partnere til å redusere klimagassutslipp og sette mål for grønn verdiskaping. Vi skal også hjelpe våre mange kommuner til å stille gode miljøkrav i sine anbud.

Industrien i Nordland startet allerede på 90-tallet med å ta miljøgrep for å bli mindre forurensende. Det satses hardt på miljøkrav i internasjonale anbud.

Sammen skaper vi engasjement og deler idéer, og skaper innovasjonen regionen trenger for å sikre grønn verdiskaping for et bærekraftig samfunn.

Leder

Magnus Pedersen

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset,
8048 BODØ

Besøksadresse:
Prinsens gate 100,
Bodø
(kart)