Nordland

Bilde av partnere tatt under startmøtet 5.juni. – Foto Karianne Olaisen (Nfk)

I oppstartmøtet til Klimapartnere Nordland, innledet Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi med disse ord:

«Jeg synes det er fantastisk å se at vi har klart å samle så mange  som ønsker å jobbe sammen for å bidra til det grønne skiftet

En styrke med Klimapartnere er at alle virksomheter er velkommen i nettverket. Denne unikheten med en møteplass på tvers av fagfelt og sektorer tror jeg blir en fin mulighet til å styrke egen kompetanse og ikke minst; skape bedre kontakt mellom offentlig sektor og næringslivet. For fremgangen i det grønne skiftet blir gjort sammen, ikke alene.»

 

Nordland fylke har en unik geografisk form, fylket er smalt og veldig langt. Bare en kjøretur fra Narvik til Brønnøysund tar 10,5 timer, og det er ikke den lengste kjøreturen i fylket. Dette gir utfordringer for infrastruktur, transport og samarbeid for våre 245.000 innbyggere. 

Fylket er rikt på naturlige ressurser, som er grunnmuren til fylkets største byer. Mesteparten av industrien utenfor Bodø ligger lokalisert i industriparker, mens sjømatnæringen er spredt langs hele kysten av fylket.

Vi håper at et nettverk med partnere fra hele regionen og ulike bransjer vil muliggjøre tverrfaglig samarbeid. Kompetanse og beste praksis fra regionale aktører vil bli fremhevet og delt. Nettverket skal hjelpe våre partnere til å redusere klimagassutslipp og sette mål for grønn verdiskaping.

Sammen skaper vi engasjement, løsninger og innovasjonen regionen trenger for å sikre grønn verdiskaping for et bærekraftig samfunn.

  • Startet 5. juni – 2020

Klimapartnere Nordland er et initiativ av Nordland fylkeskommune. Christine Klippenvåg Nordgård er regionleder for Klimapartnere Nordland og jobber i faggruppe for Plan, klima og naturressurser i avdeling for samfunnsutvikling.

Kontakt:

Christine Klippenvåg Nordgård

Regionsleder

+47 916 42 348

Postadresse:
Nordland fylkeskommune
Fylkeshuset
8048 BODØ

Besøksadresse:
Prinsens gate 100,
Bodø
(kart)