Oslo

Nettverket Næring for Klima er lokalisert i Oslo og ligger ikke under Klimapartnere paraplyen. Vi har derimot tett samarbeid med nettverket og jobber side om side for samme grønne målsetninger for Norge.

Vi henviser derfor til Næring for Klima for de av dere som er lokalisert i regionen, da Klimapartnere ikke er etablert i Oslo.

Kontakt:

Ingunn Lie

Nettverksleder

+47 951 84 544

Postadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo

Besøksadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo