x Næring for Klima

Nettverket Næring for Klima er lokalisert i Oslo og ligger ikke under Klimapartnere paraplyen. Vi har derimot tett samarbeid med nettverket og er ikke konkurrenter. Vi får stadig spørsmål om Klimapartnere finnes i Oslo og da bruker vi å henvise til Næring for Klima. Vi jobber dessuten side om side for samme grønne målsetninger for Norge.

Følg link for mer informasjon om nettverket her.

Nettverksleder

Ingunn Lie

Postadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo

Besøksadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo