Oslo

Nettverket Næring for Klima er lokalisert i Oslo og ligger ikke under Klimapartnere paraplyen. Vi har derimot tett samarbeid med nettverket og jobber side om side for samme grønne målsetninger for Norge.

Vi henviser derfor til og anbefaler varmt Næring for Klima for virksomheter som er lokalisert i regionen.

Kontakt:

Ingunn Lie

Leder Næring for Klima

+47 951 84 544

Postadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo

Besøksadresse:
Klimaetaten
Olav Vs gt 4
0161 Oslo