Møre og Romsdal

Regionskontoret er under etablering. Ta gjerne kontakt med Strategisk prosjektleder i Klimapartnere Helene Frihammer for mer informasjon.