Møre og Romsdal

Regionskontoret er under etablering. Ta gjerne kontakt med prosjektleder i Klimapartnere Simen Windheim for mer informasjon.