Møre og Romsdal

Ta kontakt for mer informasjon..

Kontakt:

Helene Frihammer

Leiar Klimapartnere Vestland, Nasjonal koordinator nye regionar

+47 990 87 700