Innlandet

Klimapartnere Innlandet er blant nettverkets ferskeste tilskudd, og etableres nå i overgangen til Innlandet Fylkeskommune. Prosjektleder Amund Hagen Kristiansen er ansvarlig for etablering av Klimapartnere Innlandet og startet i november 2019. Partnerskapet skal styrke grønn næringsutvikling i Innlandet og er et partnerskap mellom offentlige og private virksomheter.  Spesielt de som er nytenkende og ambisiøse aktører i regionen og ønsker å gå foran for å bidra til bærekraftig utvikling på tvers av sektorer.

Formålet med partnerskapet er å styrke arbeidet for å nå målene om et lav-utslippsamfunn, gjennom tettere samarbeid og inspirasjon i skjæringspunktet mellom ulike aktører. Vi ser etter virksomheter som vil være regionens flaggskip i dette arbeidet. Det vil si de bedriftene, kommunene og virksomhetene som vil dele sine erfaringer og kunnskap innen miljøstyring og grønn samfunns- og næringsutvikling.

Innlandet fylkeskommune har satt seg offensive mål og ønsker å være fossil fri innen 2025. Innlandet har blitt et storfylke med noen av landets viktigste naturressurser. Spesielt landbruket og de store skogene på Innlandet gir muligheter for mer innovasjon og næringsutvikling mot en grønnere framtid. Gjennom bredt samarbeid på tvers av sektorer kan Klimapartnere Innlandet bli en viktig arena for å styrke grønn næringsutvikling og samle aktører som kan ha nytte av tettere samarbeid og deling av kunnskap.

Klimapartnere Innlandet har mål om å samle partnere for å kunne gjennomføre stiftelsesmøte innen april 2020. Dersom din virksomhet ønsker å være en spydspiss innen Grønn omstilling, samfunns- og næringsutvikling, eller du kjenner til en virksomhet som bør være med i vårt nettverk kan du ta kontakt med prosjektleder enten på telefon eller e-post.

Kontakt:

Amund Hagen Kristiansen

Leder Innlandet

+47 41651370