Agder

Klimapartnere Agder har ca. 60 partnere fra privat og offentlig sektor. Sammen jobber vi på tvers av bransjer og fagfelt for å finne gode klimavennlige løsninger.

Hver enkelt partner jobber for å kutte egne klimagassutslipp og bidrar til grønn næringsutvikling gjennom å søke og tilføre kunnskap gjennom Klimapartnere.

Klimapartnere startet i Arendal i 2009. Mangfoldet av virksomheter styrker partnerskapet og sikrer at vi bedre kan finne gode løsninger sammen. Våre partnere inkluderer store som små virksomheter, offentlig som privat. Noen har store klimagassutslipp, mens andre tilbyr løsninger.

Hvert år rapporterer våre partnere sine klimagassutslipp, og tiltak og resultater blir synliggjort. For de fleste er det innen transport og reiseaktivitet det er størst mulighet for å kutte utslipp. Energibruk, avfall, materialbruk og klimavennlig mat er også fokus for mange.

Fokusområder for samhandling er ellers blant annet pendling og tjenestekjøring, hvor det er satt opp en arbeidsgruppe. Vi er også opptatt av å ta i bruk kraftoverskuddet til ny næringsaktivitet og bidrar gjennom Electric Region Agder. Utnyttelse av hav- og skogressurser og avfallsressurser/sirkulær økonomi er andre satsningsområder på Agder.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og workshops, og samarbeider i prosjekter innen ulike tema. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller ønsker partnerskap. Velkommen skal du være!

Kontakt:

Carina Louise Dale

Regionleder

+47 952 36 552

Postadresse:
Aust-Agder Fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse:
Torvgata 7
4836 Arendal
(kart)