Agder

Klimapartnere Agder har ca. 60 partnere fra privat og offentlig sektor. Sammen jobber vi på tvers av bransjer og fagfelt for å finne gode klimavennlige løsninger.

Hver partner jobber for å kutte egne klimagassutslipp og bidra til grønn næringsutvikling gjennom å søke og tilføre kunnskap gjennom Klimapartnere-nettverket.

Klimapartnere startet i Arendal i 2009. Mangfoldet av virksomheter styrker partnerskapet og sikrer at vi bedre kan finne gode løsninger. Våre partnere inkluderer store som små virksomheter. Noen har store klimagassutslipp, mens andre tilbyr løsninger.

Hvert år rapporterer våre partnere sine klimagassutslipp. For de fleste er det innen transport og reiseaktivitet det er størst mulighet for å kutte utslipp. Energibruk, avfall, materialbruk og klimavennlig mat er også fokus for mange.

Fokusområder for samhandling er ellers blant annet pendling og tjenestekjøring. Vi er også opptatt av å ta i bruk kraftoverskuddet til ny næringsaktivitet og bidrar gjennom Electric Region Agder. Utnyttelse av hav- og skogressurser og avfallsressurser/sirkulær økonomi er andre satsningsområder på Agder.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon. Velkommen skal du være!

Kontakt:

Anette K. Stave Severinsen

Leder Klimapartnere Agder

+47 959 08 993

Postadresse:
Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund

4605 Kristiansand

 

Besøksadresse:

Agder fylkeskommune
Tordenskjolds gate 65
4605 Kristiansand