Agder

Klimapartnere Agder har ca. 60 partnere fra privat og offentlig sektor. Sammen jobber vi på tvers av bransjer og fagfelt for å finne gode klimavennlige løsninger.

Hver enkelt partner jobber for å kutte egne klimagassutslipp, og bidrar til grønn næringsutvikling gjennom å søke kunnskap og se etter løsninger sammen.

Klimapartnere startet i Arendal i 2009 og inkluderer partnere fra oppstarten og nye. Noen av virksomhetene er store med store klimagassutslipp, mens andre mellomstore og mindre gründerselskaper sitter på løsninger for et grønnere samfunn. Mangfoldet av partnere styrker partnerskapet vårt og sikrer at vi bedre kan finne gode løsninger sammen.

Hvert år rapporterer partnerne sine klimagassutslipp og tiltak og resultater blir synliggjort. For de fleste er det innen transport og reiseaktivitet det er størst mulighet for å kutte utslipp. Energibruk, avfall, materialbruk og klimavennlig mat er også tema vi har fokus på.

Fokusområder for samhandling er ellers blant annet pendling og tjenestekjøring, hvor det er satt opp en arbeidsgruppe. Vi er også opptatt av å ta i bruk kraftoverskuddet til ny næringsaktivitet og bidrar gjennom Electric Region Agder. Utnyttelse av hav- og skogressurser og avfallsressurser/sirkulær økonomi er andre satsningsområder på Agder.

Vi arrangerer jevnlig seminarer og workshops, og samarbeider i prosjekter innen ulike tema. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller ønsker partnerskap. Velkommen skal du være!

Rådgiver

Carina Louise Dale

Postadresse:
Aust-Agder Fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøksadresse:
Torvgata 7
4836 Arendal
(kart)