Tromsø Havn, Polaria og Rambøll er nye Klimapartnere i Troms

Rambøll, Polaria og Tromsø Havn er nye Klimapartnere i Troms

Klimapartnere Troms har fått tre nye partnere og utvider nå nettverket fra 17 til 20 medlemmer.

Også Troms og Nord – Norge har et ansvar i det grønne skiftet og dette gir mange spennende og nye muligheter for nye forretningsideer. Samtidig er det særlig viktig å ha kunnskap og kompetanse om regionen vi operer i, sier et samstemt trekløver som nå har valgt å bli Klimapartnere.

«Tromsø Havn har valgt å bli med i Klimapartnere fordi vi som samfunnsaktør i nord mener det er viktig å ha et bevist og aktivt forhold til vårt bidrag til det grønne skiftet. Dette krever samhandling med myndigheter, omgivelser, kunder og samarbeidsaktører», sier Havnedirektør Jørn-Even Hanssen i Tromsø Havn.

 

Polaria er et kunnskaps- og opplevelsessenter i Tromsø og blir en viktig bidragsyter til dette i nettverket. Adm. Direktør Anne Grete Johansen sier:

«Polaria har som oppdrag å fortelle om klima og miljø i polare områder og dette skal vi gjøre globalt og på vegne av forskningsinstitusjonene i Framsenteret. Det er derfor viktig og riktig for Polaria å kommunisere miljø og bærekraft i egen drift og hverdag og vi har allerede god fokus på temaet som stor reiselivsaktør i Tromsø. Men vi er alltid interessert i forbedring og nye muligheter og derfor mener vi at det er riktig for oss å være klimapartner.»

 

Klimagassutslippene må reduseres kraftig i årene som kommer om vi skal nå målene til FNs klimapanel der den siste rapporten sier at global oppvarming ikke bør overstige 1,5 grader. Og omstillingen både i offentlig og privat sektor er kommer i gang, men det er behov for å akselerere takten i nord. Den siste virksomheten som signerer avtale med Klimapartnere er Rambøll.

«Vi er en Samfunnsrådgiver som jobber for helhetlig og bærekraftig utvikling av byer og i prosjekter. Deltakelse i Klimapartnere er for Rambøll et naturlig valg for å følge opp våre forpliktelser», avslutter avdelingsleder Magne Johansen.

 

Klimapartnere Troms ser frem til et konstruktivt arbeid fremover.

Fra venstre: Anne Grete Johansen, direktør i Polaria, Harrieth Willasen, markedssjef Tromsø Havn og Magne Johansen, avdelingsleder Rambøll.

Relaterte blogginnlegg