Presenterte verktøy for grønt grünerskap

På webinaret «Grønnere gründerskap i korona-tider» presenerte Helene Frihammer i Klimapartnere verktøyet Grønn Oppstart, som skal hjelpe gründere med å bli grønnere og tenke sirkulært.

– Koronakrisen har ikke permittert klimakrisen og mange peker på det grønne skiftet som en av hovedveiene ut av koronakrisen. Da er det viktig at finanseringen rigges opp mot dette.

Dette sa leder av Klimapartnere Vestland, Helene Frihammer, da Klimapartnere sammen med VIS, Grønne Verdier, Klimastiftelsen og Demos Norge arrangerte webinaret «Grønnere gründerskap i korona-tider». I sitt innlegg utfordret hun grundere og virksomheter til å ikke bare se på hvordan de kan redusere sine egne utslipp, men også hvordan de kan utvikle produkter som hjelper andre virksomheter å redusere egne utslipp.

«Grønnere gründerskap i korona-tider» er et webinar arrangert av Klimapartnere, VIS, Demos Norge, Grønne Verdier og Norsk Kllimastiftelse, med fokus på hvordan nye virksomheter kan rigge seg til løse de utfordringer og utnytte de markedsmulighetene det grønne skiftet gir, i kjølvannet av vårens koronakrise. Hvis du gikk glipp av webinaret kan du se det i opptak her.

– Et nyttig verktøy for nye og eksisterende bedrifter som vil gå i gang og rigge seg for det grønne skiftet er «Grønn oppstart». Det gir oversikt over hvilke utslipp man har knyttet til for eksempel oppvarming, transport og lignende, hvordan man kan redusere disse og best sikre at energien man kjøper ikke kommer fra fossile kilder, sa Frihammer.

Gronnoppstart.no er et verktøy utviklet i samarbeid mellom Klimapartnere, VIS, Innovasjon Norge Vestland og Bergen kommune for å   hjelpe gründere med å bli grønnere og tenke sirkulært.