Veikart for grønn verdiskapning i Vestland

Over 400 virksomheter har gitt sine innspill i prosjektet Grøn region Vestland. Resultatet er rapporten Vestlandsporteføljen, som peker på et stort potensiale for grønn næringsutvikling og nye, grønne jobber i vest.

Foto: Anbjørn Holme, Vestland fylkeskommune

Prosjektet Grøn region Vestland ble startet som et samarbeid mellom Vestland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Hovedrapporten er utarbeidet av EY, og ble lansert 22. november under tittelen Vestlandsporteføljen. Den viser at Vestland har et potensiale for 22.000 nye, grønne arbeidsplasser med et investeringsbehov på 134 milliarder kroner.

Leder av Klimapartnere Vestland, Renate Nedregård, er begeistret for resultatet etter lanseringen.

– Denne rapporten blir et viktig verktøy for å lykkes med omstillingen vi trenger i Vestland, sier Nedregård.  – Vestlandsporteføljen viser at det grønne skiftet både kan bidra til økt verdiskapning i fylket, og gjøre Vestland mer attraktiv som arbeidsregion.

Først i landet

– Som et grunnlag for rapporten, har vi hentet inn innspill fra hundrevis av aktører fra alle deler av fylket, sier Lasse Kolbjørn Anke Hansen, prosjektleder for Grøn Region Vestland. Han kan stolt fortelle at Vestland er det første fylke i Norge som kan legge fram en slik omfattende kartlegging av grønne initiativ i fylket. – Vi har identifisert mer enn 250 grønne innovasjonsprosjekter i denne prosessen. Det viser at den grønne omstillingen allerede er kommet langt, noe som er særlig inspirerende.

Rapporten peker på et betydelig grønt potensiale i regionen, men understreker samtidig at tiden for å handle er nå og at toget går fort. Alle gode krefter må bidra, påpekte fylkesordfører Jon Askeland (Sp) da rapporten ble presentert på Høgskulen på Vestlandet.

– Vestlandsporteføljen er alle sin eiendom, og vi vil at alle skal kunne finne sin plass i den store helheten. Vi presenterer at grønn vekst er mulig i hele fylket, men at det bare er gjennom samarbeid og gjensidig deling av kunnskap, ressurser og erfaringer vi kan lykkes, sier Askeland.

Samarbeid og industriell symbiose

Rapporten peker på fire prioriterte kamper som må vinnes nå dersom Vestland skal lykkes i det grønne skiftet.

  • Bygge verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose
  • Bygge innovativ grønn infrastruktur
  • Ta posisjonen som den globalt ledende havregionen
  • Øke tempoet gjennom prioritering og best samarbeidsrigg

I tillegg pekes det ut en rekke suksessfaktorer som er kritiske for å vinne disse kampene.

Industriell symbiose blir et viktig begrep å ta med seg fra anbefalingene i rapporten, sier prosjektleder Lasse Kolbjørn Anke Hansen.

– Ved å samlokalisere og fortette i eksisterende industriområder, kan vi skape nye, sirkulære løsninger hvor vi drar nytte av overskuddsressursene på tvers av verdikjedene. Samtidig unngår vi nye, unødvendige naturinngrep. Det er en vinn-vinn situasjon, sier Hansen.

«Industriell symbiose kan skapes ved at aktører samarbeider og utveksler energi og materialstrømmer for å øke økonomisk gevinst og redusere avtrykket fra aktivitetene.»

– Fra Vestlandsporteføljen 

 

Nullutslipp 2030

Vestland fylkeskommune har satt et ambisiøst mål om netto nullutslipp i 2030. Klimapartnere Vestland utfordrer næringslivet i regionen til å slutte seg til det høye ambisjonsnivået, og bli med på å realisere mulighetene i det grønne skiftet.

– Vestlandsporteføljen viser at det er riktig å ha et høyt ambisjonsnivå for grønn omstilling i Vestland, sier Nedregård, men peker samtidig på hva som blir avgjørende fremover: At alle parter bidrar til å følge opp anbefalingene i rapporten. – Det er krevende kamper vi skal vinne fremover, men nå har vi fått kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å handle, sier Nedregård.