Anleggsgartnermester Wikholm

Anleggsgartner Wikholm har vært klimapartner siden starten av 2021. I juni 2021 skrev de partnerkontrakt under en felles signeringslunsj i Bergen.

(På bilde fylkesordfører Jon Askeland og daglig leder hos Anleggsgartnermester Wikholm, Anders Garnes)
Foto: Cecilie Bannow

– Vi har jobbet lenge med klima- og miljøspørsmål, og ønsker å være med å drive utviklingen fremover, sier Stein Wikholm, eier av anleggsgartnermester Wikholm.

Dette engasjementet var motivasjonen for at de ble med som partner i Klimapartnere Vestland i starten av 2021.

– Vi ønsker å jobbe sammen med en partner som kan inspirere oss og være med å pushe oss videre fremover, og hjelpe oss å dokumentere effekten av de tiltakene vi gjør.

I vinter fikk de sin første elektriske hjullaster. Planen er at alt av utstyr til slutt skal være utslippsfritt.

– Vi jobber med et mål om å bli klimanøytrale, sier  Wikholm.

– Vi har allerede gjort en del utskiftninger av biler og utstyr som tidligere har gått på diesel, og nå står de større maskinene for tur.

Relaterte løsninger