Voss Herad

Kommunal verksemd.

Visjonen til Voss herad om å vera eit sterkt regionalt regionsenter med levande bygder skal me nå gjennom å vera attraktiv, innovativ og inkluderande. Arbeidet vårt skal byggja på FN sine berekraftsmål. Voss herad skal handla no for å motverka klimaendringane og konsekvensane av desse. Me skal vera ein pådrivar i arbeidet med å verta eit nullutsleppsamfunn.

Relaterte løsninger