Viken Gartneri

Viken Gartneri på Viken Østre gården produserer urter og salat i veksthus. Sesongproduksjon på friland av hjertesalat, vårløk og diverse mindre kulturer. Alle produkter blir emballert i forbrukerpakninger. Markedet er Trøndelag, Molde og Nord Norge. Omsetning 2020 : kr. 36.000.000 Årsverk ca 18.

Klimavisjon

Kontinuerlig fokus på klimaløsninger som skaper reelle reduksjoner av klimagasser. Bidra til å utvikle, og tilegne oss ny kunnskap, slik at vi kan inkludere bærekraftige nye metoder for produksjon og tekniske løsninger. Omstillingen skal gå hånd i hånd med vekst og konkurranseevne . Målet på lang sikt: Oppnå klimanøytral produksjon.