Vennesla kommune

Vennesla er en innlandskommune i Agder med 14 714 innbyggere. Kommunen har et godt utbygd servicetilbud til innbyggerne. Kommunale tjenester.

Relaterte løsninger