Velde AS

Velde er pukkverket som utviklet seg til å bli en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning. I dag er vi en kunnskapsbasert og fremtidsrettet bedrift som setter både kundene og miljøet høyt. Gjenvinning og sirkulære verdikjeder står sentralt i Veldes verdikjede. Alle produkter vi tilbyr kan vi også ta tilbake for gjenvinning. Slik får vi frem det verdifulle potensialet i produkter som ellers må håndteres som avfall. Som en bonus spares store mengder transport og energi da vi har samlokalisert gjenvinning og produksjon.

Klimavisjon

Velde sitt hovedfokus ligger innenfor FNs bærekraftsmål nr12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Vi operer i en bransje som krever høyt energiforbruk. Vi kan gjøre store Co2-kutt ved å erstatte dagens fossile energikilder. I 2020 har vi disse målene: 1. Asfaltfabrikken vår i Haugesund legger om til å fyre med trepellets. I dag brukes det naturgass. Trepellets klassifiseres som Co2-nøytral fyringsmedium og bidrar til kraftig reduksjon av Co2-utslipp. 2. Asfaltfabrikken vår i Sandnes vurderes å legge om fra naturgass til biogass. Biogass slipper ut Co2, men tar hånd om utslippene på en bedre måte ved å foredle metangassen, enn om gassen ble sluppet ut ved deponi (råtne). Biogass er sirkulær økonomi i praksis. Vi har ikke tallet klart på hvor stor Co2-reduksjonen er i % enda. Det jobbes med en utregningsmodell.

Relaterte løsninger