Vardar Green Energy Klimapartnere Viken

Vardar Green Energy

Vardars visjon er utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap, misjonen er å bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi.

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er eierskap i Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme.

Vardar eier direkte og indirekte en betydelig portefølje av virksomheter innen verdikjeden for fornybar energi. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om maksimal langsiktig verdiskaping for Vardars aksjonærer.

Konsernet
Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernets forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert.

Visjon
Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap. Vardar har store realverdier i sin balanse. Dette krever en langsiktig strategisk tenkning, som kan bidra til å ta vare på og videreutvikle disse verdiene.

Misjon
Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi.

Verdigrunnlag
Verdiene våre er en beskrivelse av de personlighetstrekk og egenskaper som skal kjennetegne vår adferd, våre holdninger og vår kommunikasjon.