Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN tilbyr spesialisthelsetjenester for hele Nord-Norge og har lokasjoner i Troms, Nordre Nordland og på Svalbard).

Klimavisjon

– UNN tar samfunnsansvar ved å ha en miljøvennlig og bærekraftig drift som frigjør ressurser til pasientbehandlingen

– UNN forebygger miljøskadelig utslipp og forbedrer kontinuerlig vårt miljøavtrykk

Hvordan gjør vi det?

– UNN tar miljøvennlige valg

– UNN har et bærekraftig forbruk ved å redusere svinn og øke gjenbruk

– UNN ivaretar samsvarsforpliktelsene – UNN reduserer reiseaktiviteten ved å bruke e-helse og videokonsultasjoner