Universitetet i Oslo

UiO jobber systematisk for å bli en bærekraftig institusjon og aktivt legge til rette for at studenter og ansatte tar klimavennlige valg. De startet arbeidet med målrettet klima- og energisparing i 2015 og har allerede oppnådd betydelige resultater. UiO har tidligere gjort en enkel modellering av hvordan universitetet frem mot 2030 kan kutte i egne klimagassutslipp med nær 90 prosent for direkte og indirekte utslipp på campus, og med 50 prosenttotalt –inkludert varer og tjenester som har utslipp utenfor UiO. Dette skal skje uten at de kompenserer med kjøp av klimakvoter.

 

Oslo Science City utvikles rundt Blindern med en tydelig forventning om at det skal bli et tilnærmet nullutslipp-innovasjonsdistrikt.

Relaterte løsninger