Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er med sine 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. UiB omfatter også Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet med sine universitetshager.

Klimavisjon

UiB vil være et nyskapende universitet som viser vei mot et bærekraftig globalt samfunn, og har over tid arbeidet systematisk med miljøledelse og klimatiltak. Som første universitet i Norge ble UiB Miljøfyrtårn-sertifisert i 2016. UiB er også medstifter av Klimapartnere Vestland og er med i Nordic Sustainable Campus Network, som er et nettverk av nordiske universiteter som ønsker å styrke satsingen på bærekraftig utvikling i forskning, utdanning og drift. Vårt største bidrag for å løse klimakrisen er gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Samtidig vender vi blikket mot vår egen drift og skal bli et klimanøytralt universitet innen 2030.

Relaterte løsninger