UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

Klimavisjon

• UiT bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for prioriteringer • UiT skal i alle deler av virksomheten arbeide for en bærekraftig utvikling

Relaterte løsninger