TV Vest

TV Vest er en lokal, kommersiell TV-kanal med dekningsområde i Sør-Rogaland. Vi holder til i Stavanger og har 10 ansatte. TV Vest produserer daglige nyheter, aktualiteter og TV-serier. I tillegg produserer vi reklamevideoer, oppdragsfilm, strømming og events for næringslivet

Klimavisjon
TV Vest ønsker å bli en nullutslippsbedrift på kort sikt, og samtidig gjøre lokalbefolkningnen mer bevisst på klimaspørsmålet gjennom produksjon av ulike innslag og serier.