Trondheim Kommune

Trondheim kommune er en stor norsk bykommune som leverer tjenester til ca 205.000 innbyggere.

Klimavisjon

Kommunedirektøren forvalter klimaplanen vedtatt i bystyret i 2017. Visjonen for kommunens klimaarbeid er «Trondheim skal være en internasjonal foregangskommune for utvikling av gode klima- og miljøløsninger.»

Relaterte løsninger