Trønderenergi

Trønderenergi jobber med bygging, produksjon og salg av fornybar energi.

Klimavisjon

Personsikkerhet foran andre hensyn, og i all vår framferd søke bærekraftige løsninger. Som forvalter av fornybare ressurser i en verden av klimautfordringer, skal vi være en pådriver til å forvalte og utvikle fornybare løsninger på en måte som støtter en positiv samfunnsutvikling. Våre anlegg skal designes, bygges og driftes slik at de er skånsomme for natur- og bomiljøer. Alle anlegg og aktiviter skal ha et design og utførelse som ivaretar miljøsikkerhet og personsikkerhet for tredjepart og omgivelser.

Relaterte løsninger