Tromsø kommune

Tromsø kommune er med sine mer enn 76 000 innbyggere Nord-Norges største kommune. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, (maritim) næringsliv, fantastisk natur og et ytrende kultur- og idrettsliv. Tromsø kommune har et areal på rundt 2500 km2 og en kystlinje på 1440 km. Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utviklingen av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon.

Klimavisjon

I Tromsø kommunes Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025 er det satt et ambisiøst mål om 85 % kutt i klimagassutslippene innen 2030. Oppfylling av klimamålene i planen vil gjøre Tromsø til en bedre by å bo i, med renere luft, bedre kollektivtrafikk, bedre forhold for syklende og gående og flere grønne, bilfrie byrom. Tromsø kommune ønsker å gå foran i reduksjon av klimagassutslippene i alt vi gjør, både som kommunal myndighet, tjenesteyter, tilrettelegger, innkjøper og eier.