Tromsø Havn

Tromsø Havn er en av Norges største fiskerihavner, en viktig cruisehavn og et logistikk-knutepunkt i arktiske strøk. Vårt mål er også å være den foretrukne havn for havbruk- og energi og andre vekstnæringer. Tromsø Havn skal tilrettelegge for maritim næringsutvikling og være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord.

Klimavisjon

Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord.