Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunen arbeider for at hele regionen vil være et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og leve i, og at det også vil være et trivelig og spennende reisemål. Økt verdiskaping og bærekraftig utvikling er nøkkelord i denne sammenheng. I tråd med Troms fylkeskommunes regionale strategi for klima og energi i Troms 2015–2025, er Klimapartnere Troms og Finnmark etablert og driftet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Klimavisjon

Vi følger de nasjonale målsetningene om 40% reduksjon av klimagasser og vi jobber med Miljøfyrtårn sertifisering av egne virksomheter.