Tom Wilhelmsen AS

I Oslo kommune finnes det betydelige mengder med forurenset masse som Tom Wilhelmsen AS mener representerer en stor ressurs med rett behandling. I 2020 åpnet selskapet massegjenbruk-senter på Alnabru som muliggjør en god sirkulærøkonomi for massegjenbruk.

I 2023 skal de i tillegg åpne et stort masse-gjenbruksanlegg for vasking av forurensede masser for smarte bærekraftige løsninger. Vaskede og behandlede rene masser returneres som ferdig steinprodukter på forskjellige prosjekter i område som gir god sirkulærøkonomi.

Per i dag har Tom Wilhelmsen AS seks elektriske lastebiler som utgjør 20 prosent av bilparken. I løpet av 12 måneder kommer de til å doble antall hel-elektriske biler. Deres mål med el-bil satsingen er nullutslipp.