Tier Mobility Norway

TIER Mobility er verdens største mikromobilitetsselskap som per dags dato tilbyr over 300 000 kjøretøy i over 520 byer på tre kontinenter. I mange byer tilbyr de kombinerte løsninger hvor kjøretøy varierer fra bysykler, elmopeder, elsparkesykler og elsykler. Deres mål er å forandre måten vi beveger oss på i byene og redusere bilbruken for å skape et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Bedriftens visjon er å være et selskap som tar ledelsen i å fremme bærekraftige og klimavennlige mobilitetsløsninger.

I Norge har TIER vært aktive i over 12 byer og tettsteder. De har vært en del av bybildet i både Trondheim og Namsos de siste to årene. Bedriftens klimatiltak og målinger har så langt vært knyttet til helheten i det globale selskapet. Bedriften ser nå et behov for å ta initiativ og samarbeid på lokalt nivå. Klimapartnere ble da førstevalget.

Etter gode anbefalinger og utforsking har vi valgt å samarbeide med Klimapartnere i Trøndelag og andre steder i Norge. Vi ser viktigheten av å ha et nettverk og dyktige partnere i vårt arbeid for å skape en mer bærekraftig og klimavennlig by. Høye mål er lettere å nå dersom man arbeider sammen og vi tror at Klimapartnere blir en viktig samarbeidspartner på denne reisen” – Morten Askeland (Daglig leder for TIER mobility Norge)